Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilimler Akademisi
Kısaltma TÜBA
Kuruluş 2 Eylül 1993
Tür Bilimler akademisi
Yasal statü Özerk (İdari ve mali)
Üyeler 205 akademisyen
Resmî diller Türkçe
Lider Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Bütçe 15.986.000 (2017)[1]
Resmî site tuba.gov.tr

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye'nin yüksek bilim kuruluşlarından biridir. Dünyadaki akademi geleneğine dayanan TÜBA, 2 Eylül 1993[2]'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Hemen ardından Başbakan tarafından kurucu üyeleri atandı. İlk genel kurulun oluşturulmasından sonra TÜBA Başkanı ve Akademi Konseyi seçildi. Akademi, 7 Ocak 1994'te çalışmalarına başladı. TÜBA, yasası gereği Başbakana bağlı tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

TÜBA'nın, 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve ve aynı gün yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile fiilen özerk bir kurum olmaktan çıkarıldığı ve hükûmete bağlı bir kuruluş haline getirildiğini ileri süren bazı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeleri, 2 Eylül 2011 tarihinde ana sayfasından duyurduğu kamuoyu bildirisi[3] ile "istifa etmeyi ve yeni bir yapıda örgütlenmeyi düşündüklerini" dile getirmişlerdir. 497 s. KHK'de Ağustos ve Ekim 2011'de yapılan değişikliklerle:

  1. Yeni TÜBA üyelerinin; a) TÜBA'nın mevcut üyeleri, b) TÜBİTAK Bilim Kurulu ve c) YÖK Genel Kurulu tarafından eşit oranlarla (1/3) seçilmesi,
  2. Akademi Başkanının TÜBA Genel Kurulu tarafından seçilen üç aday arasından Başbakan tarafından atanması,
  3. Akademi Başkanının ve Konsey Üyelerinin görev süresinin dört yıldan üç yıla indirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 2009'daki değişiklikle üyelere sağlanan araştırma desteği %200 oranında artırılmıştır. Bu değişikliklerden sonra Haziran 2012'de seçilen yeni üyeler ile, TÜBA'nın bilim insanları, bilim alanları ve bilim kuruluşları açısından temsil yeteneği artmıştır.

Görevleri

  1. Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak.
  2. Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak.
  3. Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek.
  4. Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek.
  5. Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Bu doğrultuda, Bilim Eğitimi, Açık ders Malzemeleri, Genç Bilim İnsanları Ödül programı (GEBİP), Kültür Envanteri çalışmaları, Türkçe Bilim Terimleri Sözlük Çalışmaları gibi program ve projeleri ile 20'den fazla ikili, 10'un üzerinde çoklu Uluslararası kuruluşla ilişkileri sürdürmekte olan akademinin toplam 205 üyesi bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.