Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri

Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri, Türkiye'de idari yargı kolunun içinde yer alan mahkemelerden biridir. Genel idari yargı düzeninde ilk derece idare mahkemelerinin bir üstünde olan yüksek mahkeme olarak oluşturulmuştur.[1] Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda gösterilen kurallara tabidir.[2] Bulundukları ilin adı ile adlandırılır. (Örneğin; Ankara Bölge İdare Mahkemesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi gibi)

Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur.[3] Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca atama yapılır.[4]

Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri, yargı çevresindeki idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirir.[5] Bölge idare mahkemesi başkanı, bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin genel işleyişinden sorumludur, bu mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri idare ve vergi mahkemeleri başkanlarına danışarak alırlar. Her yıl kendi yargı çevrelerindeki işlerin durumu, bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderirler.[6]

Bölge idare mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın görüşleri alınır, Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.