Türkiye'de resim

Türkiye'de resim sanatının temelleri 19. yüzyılın ortasında atılmıştır. Bilinen ilk resim dersi 1793'te Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'da verilmiştir.

Osmanlı dönemi

Hıristiyan ve Levanten kökenli sanatçıların etkisiyle gelişen Osmanlı resim sanatı çoğunlukla başkent İstanbul'da konumlanmış; Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid ve Ressam Halil Paşa gibi ressamlar yurtdışında öğrenim görürken Hüseyin Zekai Paşa, Hoca Ali Rıza ve Ahmet Ziya Akbulut öğrenimlerini yurtiçinde tamamlamıştır.

Cumhuriyet dönemi

1926'da Avrupa'ya gönderilen Türk öğrenciler burada kübizm ve dışavurumculuk gibi akımlarla tanışmış ve yurda döndükten sonra Müstakiller adlı bir öbek oluşturmuşlardır. 1930'ların sonunda kurulan Yeniler Grubu, 1947'de ortaya çıkan On'lar Grubu ve temelleri 1961'de atılan Siyah Kalem Grubu Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem resim sanatında öne çıkmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.