Türk Veteriner Hekimleri Birliği

TVHB logosu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye sınırları içerisinde mesleğini icra eden Veteriner hekimlerin üye olduğu, meslek mensupları arasında dayanışma sağlamayı, mesleki deontolojinin korunmasını temin etmeyi, meslek mensuplarının haklarını savunmayı ve mesleğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesinde katkı sağlamayı hedefleyen bir meslek örgütü. Tüzel kişiliğe sahip, kamu kuruluşu niteliğindedir.[1][2] Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin bir üyesidir.[3]

Geçmişi

Osmanlı devletinde ilk dernekleşme çalışmalar 2. Meşrutiyetin ilanından sonra başladı, ilk dernek İstanbulda Osmanlı Cemiyet-i İlmiyye-i Baytariyesi adıyla 26 Ağustos 1908 tarihinde kuruldu. Takip eden zamanlarda dernekleşme çalışmaları devam etti. 1909'da "Mülkiye Baytarları İttihat ve Teavün Cemiyeti", 1911'de "Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Mezunin Cemiyeti", 1911'de "Taşra Baytari Cemiyeti", 1919'da "Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Talebe Cemiyeti" ve 1920'de "Türk Baytarlar Birliği" kuruldu. Bu dernekler savaşlar ve istikrarsızlıklar yüzünden etkili olamamışlar ve ömürleri kısa sürmüştür.[4]

Cumhuriyetin ilanından sonra 6 Şubat 1930 taihinde İstanbulda “Türk Baytarlar Cemiyeti” (şimdiki adı Veteriner Hekimler Derneği) kuruldu daha sonra Ankaraya taşındı. Mesleğin ve hayvancılığın gelişmesinde katkılar sağladı. Dernek 1954 yılına kadar mesleği temsil eden tek kuruluş oldu. 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği” kuruldu. Veteriner Hekimler Derneği, birliğin kurulması aşamasında, odaların kurulacakları yerlerin belirlenmesinde ve Büyük Genel Kurulun toplanmasında resmi olarak görevlendirildi.[5]

Birlik organları

Yayınlar

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.