Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı hat müzesidir.

Bayezid Camii külliyesine ait olan medrese binası içindedir. Çeşitli yerlerden hatlar ve hatlarla ilgili araç gereçler sergilenir. 1984 yılında hizmete girmiştir. Restorasyon nedeniyle günümüzde ziyarete kapalıdır.[1]

Müzede kronolojik sırayla Mustafa Dede, III. Murad, Hâfız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, III. Ahmed, Kâtibzâde Mehmed Refî, Mahmud Celâleddin, II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Râkım Efendi, Ali Haydar Bey, Vahdetî Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Mevlevî Zeki Dede, Mehmed İzzet Efendi, Sâmi Efendi, II. Abdülhamid, Hasan Rıza, Mehmed Nuri, Kamil Akdik, Necmeddin Okyay, Hamit Aytaç gibi hat sanatı üstatlarının eserleri teşhir edilmektedir.[2]

Medresenin dershane kısmı “Kutsal Emanetler” seksiyonu halinde düzenlenmiştir; ortasında 1884 tarihli Kâbe kapısı örtüsü yer alır. Bu seksiyonda en değerli parçalar sakal-ı şerifle bir şişe içinde peygamber kabrinden alınmış topraktır. Ayrıca Mekke, Medine, Mina ve Müzdelife’yi tasvir eden minyatürler vardır.

Medresenin avlusunda Ali, Sâmi Efendi ve Mustafa İzzet imzalı taş kitâbeler bulunur.

Müze bahçesinde, Ahmet Ziya Bey tarafından yapılmış iki güneş saati vardır.

Bölümleri

 • Küfi Kur'an-ı Kerim, Risâleler, Hint ve Mağrip Hatlı Yazma Eserler ve Levhalar
 • Nesih Kur'an-ı Kerimler ve Ahşap Kat'ıa Eserler
 • Muhakkak Kur'an-ı Kerimler ve Sülüs Levhalar
 • Tâlik Yazmalar ve Levhalar
 • Sülüs ve Aynalı Yazılar
 • Tuğralar ve Nesih Kuran-ı Kerimler
 • İcazetler, Nesih Kur'an-ı Kerimler
 • Hilyeler
 • Hanım Hattatlar-İşleme Yazılar
 • Meşkler-Muhakkak Kur'an-ı Kerimler
 • Etnografik Teşhir Bölmü
 • Sülüs ve Nesih Murakkâlar
 • Kutsal Emanetler

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça


This article is issued from Vikipedi - version of the 7/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.