Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu
Ülke  Türkiye
Durumu Yürürlükte
Kanun numarası 6102
Kabul tarihi 13 Ocak 2011
Yayımlandığı R. Gazete 14 Şubat 2011
Yürürlüğe giriş tarihi 14 Şubat 2011

Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Ocak 2011'de kabul edilen, 14 Şubat 2011'de Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı kanun. 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı eski kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Türkiye'de gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari faaliyetleri düzenleyen başlıca kanundur. Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere dört kitap ve toplam 1535 maddeden oluşur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, özellikle şirketler hukuku konusunda şirketlerde yaratacağı kurumsallaşma, şeffaflık, kurumsal yönetim, profesyonel yönetim anlayışı gibi paradigma değişiklikleri yanı sıra şirketlerin türlerine özgü bir takım yenilikler getirmiştir. Bunlardan başlıcaları, tek kişilik şirket kurulmasının mümkün hale gelmesi, bağımsız denetçilik sisteminin getirlmesi, ek ödeme ve yan edim hükümlerinin kanunda açıkça yer alması, limited şirketlerde sermaye payının ispat aracı olarak nama yazılı senet veya pay senedi düzenlenebilme imkanı,intifa ve rehin hakkı,ortaklar arasında rekabet yasağı, ortaklara bilgi isteme hakkı, elekronik ortamda genel kurul ve müdürler kurulu toplantılarının yapılabilmesidir.[1]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.