Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi
Kısaltma TASAM
Kuruluş 2003
Tür STK
Yasal statü Dernek
Merkez Fatih - İstanbul
Konum
Resmî diller Türkçe, İngilizce
Lider Süleyman ŞENSOY
Ana organ Yönetim Kurulu
Resmî site tasam.org

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM, İngilizce: Turkish Asian Center for Strategic Studies) 2003 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşu.[1]

Faaliyet Alanları

TASAM, dış politika ile ilgili on farklı alanda faaliyet göstermektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ile Latin Amerika ve Karayipler; Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz, Karadeniz-Kafkas, Türk Dünyası ve İslam Dünyası kuruluşun faaliyet alanlarıdır.[2]

Kuruluş uluslararası kongre, forum, çalıştay vb. etkinliklerle gerçekleştirdiği çalışmalarını stratejik raporlar, sonuç bildirileri ve kitaplarla yayımlamaktadır.Ayrıca faaliyet alanlarına yönelik ağlar, platformlar, enstitüler ve internet siteleri kurarak somut sonuçlar elde etmektedir. Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası etkileşim ile kamu diplomasisini geliştirme amacı taşımaktadır.

2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile başlayan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 (TSV 2023) Projesi ile birlikte 2016 yılında başlattığı Türkiye 2053 "Güç ve Adalet" Projesi çalışmalarını; Makro Çerçeve ve Stratejik Lokomotif Sektörler ile Değerler İnşası olmak üzere üç farklı başlık altında sürdürmektedir.

Türkiye'nin millî kurumsal kapasite inşasına stratejik katkı sunan faaliyetleri ve oluşturduğu kurumsal ağlar ile küresel ölçekte 100 ülkenin üzerinde bir etkinlik alanına ulaşan düşünce kuruluşunun çalışmalarına; merkez yönetimi, enstitüler ve ağlar ile projelerin bilim kurullarında, akil/yetkin kişiler vb. diğer çalışma kurullarında yüzlerce araştırmacı, uzman ve akademisyen destek vermektedir.[3]

Kuruluş, ülkenin kamu yönetimi ve özel sektörünün daimi bir inovasyon içinde kalması ve sivil diplomasinin gelişmesi için çalışmaktadır. Kurumsal çalışmaları ile yumuşak güç anlamında ulusal ve uluslararası etkileşimi geliştirirken, ilgili karar alıcılara bilgiler, fikirler ve öneriler sunmakta; Türkiye merkezli perspektife güç ve adalet temelinde stratejik katkılar sağlamaktadır.

Kazandırdığı Kurumlar

Kuruluş bünyesinde TASAM Yayınları ile Stratejik Öngörü Dergisi (2004) kuruldu. Afrika Enstitüsü (2005), İslam Ülkeleri Enstitüsü (2007), Siyasal İletişim Enstitüsü (2008), Kamu Diplomasisi Enstitüsü (2009), Çevre ve Şehir Enstitüsü (2012), Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (2015), Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü (2015) ve Türkiye Turizm Enstitüsü (2016) Türkiye'ye kazandırıldı.

Düşünce kuruluşu faaliyetlerinin arka planı üzerine çeşitli ölçeklerde çok taraflı geliştirilip kurumsallaştırılan enstitüler, ağlar ve platformlar, TASAM WORLD Kapasite İnşası Yönetimi ve İşbirliği Merkezi (2013) çatısı altında toplanarak faaliyete geçirildi.

Kurduğu Ulusal ve Uluslararası Ağlar

Kuruluşun inisiyatifi ve öncülünde; TOD-TURKEY (Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu - 2006), TRNTP (Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu - 2006), USTKİP (2007), ISTTP (2010), DTF (Dünya Türk Forumu - 2010), TYDP (2012), DİF (Dünya İslam Forumu - 2015) gibi platformlar ile ulusal ve uluslararası ağlar kuruldu. Balkan İletişim Ağı (BİA) Yıllık Toplantıları da (2008’den itibaren) TASAM tarafından koordine edilmeye başladı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ile Türkiye 2053 Projeleri, Dünya İslam Forumu ve Dünya Türk Forumu kurumsalı altında üççayrı Akil Kişiler Kurulu'nun oluşturulması sağlandı.

Gelecek Vizyonu Projeleri

Kuruluş tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 (2007-2023) ile “Güç ve Adalet” temalı Türkiye 2053 (2016-2053) projeleri hazırlanıp hayata geçirildi ve 81 vilayette sürdürülmesine öncülük edildi. Makro temalar ile başlayan bu iki proje; Makro Çerçeve’de öngörülen hedeflere Türkiye’yi taşıyabilecek Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası çalışmaları ile sürdürülmektedir.

TASAM; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNDP Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, AİGK Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Şanghay İşbirliği Örgütü başta olmak üzere 100'e yakın ülkeden çok sayıda yerel ve uluslararası kurumla ikili ve çok taraflı projeleri hayata geçirdi.

Kurumsal Faaliyetleri, Yayınları ve Siteleri

TASAM tarafından; Sektörel Diplomasi Kanalları ve Global Sivil Diplomasi İnşası Programı gibi yeni projeler ile Uluslararası Türk - Asya ve Türk - Afrika Kongreleri, Türkiye - Afrika Sivil Toplum Kuruluşları ve Düşünce Forumu, Avrupa - Türkiye Forumu, Uluslararası Balkan Forumu,Türk - Latin Amerika ve Karayipler Forumu, Dünya Türk Forumu, Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri, Dünya İslam Forumu, İslam Dünyası İstanbul Ödülleri, Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Türkiye - İran Forumu, Türkiye - Çin Forumu, Türkiye - ABD Forumu, İstanbul Güvenlik Konferansı gibi periyodik olarak gerçekleştirilen birçok etkinliğin yanı sıra çok sayıda bilimsel çalıştay ve sempozyum gerçekleştirildi.

TASAM Yayınları ile 2004’ten bugüne yüzlerce kitap ve stratejik rapor yayımladı. Stratejik Öngörü adlı hakemli dergisi periyodik olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

Kurduğu portal ve internet siteleri şunlardır:

tasam.org (TASAM)

mead.org.tr (MEAD Medeniyet Araştırmaları Derneği, Türkiye)

stratejikongoru.org (Stratejik Öngörü Dergisi)

tasamworld.org (TASAM WORLD Kapasite İnşası Yönetimi ve İşbirliği Merkezi)

sivilglobal.org (SİVİL GLOBAL Global Sivil Diplomasi İnşası Programı)

tsv2023.org (TSV2023 Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023)

turkiye2053.org (Türkiye 2053 “Güç ve Adalet”)

svo.tasam.org (TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri)

kizilelma.dunyaturkforumu.org (Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri)

istanbul.isttp.org (İslam Dünyası İstanbul Ödülleri)

dunyaislamforumu.org (Dünya İslam Forumu)

dunyaturkforumu.org (Dünya Türk Forumu)

tasamafrika.org (Afrika Enstitüsü)

siyasaliletisim.org (Siyasal İletişim Enstitüsü)

millisavunmaveguvenlik.org (Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü)

tasamislam.tasam.org (İslam Ülkeleri Enstitüsü)

kamudiplomasisi.org (Kamu Diplomasisi Enstitüsü)

tasam.org/Kalkinma

cevrevesehirenstitusu.org (Çevre ve Şehir Enstitüsü)

enerjisuvegida.org (Enerji Su ve Gıda Enstitüsü)

trturizmenstitusu.org (Türkiye Turizm Enstitüsü)

tydp.org (TYDP)

ustkip.org (USTKİP)

isttp.org (ISTTP)

trntp.tasam.org (TRNTP Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu)

todturkey.org (TOD-TR Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu)

istanbulguvenlikkonferansi.org (İstanbul Güvenlik Konferansı)

abbulteni.org (AB Bülteni)

balkancom.net (BİA Balkan İletişim Ağı)

tasamasya.org (Türk - Asya Kongresi)

Dış Bağlantılar

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.