Türkiye Türkçesi dil bilgisi

Türkiye Türkçesi dil bilgisi veya kısaca Türkçe dil bilgisi, Türkiye Türkçesini meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu ve yapısı gibi ögeleri inceleyip kurallara bağlayan bilimdir.

Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6.-10. yüzyıl arasında Orhun ve Yenisey Anıtları'nın, Uygurca metinlerin bulunduğu dönemdedir. Bunların Göktürk dilini Vilhelm Thomsen 1893'de okudu. 11.-15. yüzyıl arasında Karahanlı, Harezm, Oğuz, Kıpçak ve 16.-21. yüzyıl arasında Osmanlı, Çağatay, Türkmen lehçeleriyle gelişen Türk dili, 19. yüzyıldan sonra Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız lehçeleriyle gelişmiştir. Eski döneme ilişkin en önemli eser Kaşgarlı Mahmud'un Divan-u Lugat-it Türk'üdür (1072). Türkiye Türkçesi Türkiye'de Anadolu ve Rumeli'de, Kırım, Kıbrıs, Irak, Suriye'de konuşulmaktadır.

Bazı önemli kurallar

Yazarlar

Referanslar

Dil bilgisi

Sözlükler

Diğer

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.