Tötonlar

Tötonlar (Latince Teutones, çoğ. Teutoni), MÖ 4. yüzyıldan itibaren Jütland'da yaşamış bir halk.[1] Başta Strabo ve Marcus Velleius Paterculus olmak üzere çeşitli Yunan ve Romalı kaynaklara göre bir Cermen ırkıdır.

2. yüzyılda günümüz Fransa'sında Romalılara karşı savaşmışlardır. Günümüzde İngilizce Teuton sözcüğü hakaret olarak Alman anlamında kullanılır.[1]

Köken bilimi

Latince Teutones sözcüğü Hint-Avrupa kökenli bir sözcüktür ve "halk" ya da "ülke" anlamına gelir.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 "Teuton." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.