Suvarlar

Suvar veya Suar, Divân-ı Lügati't-Türk'te;

"صُڤَر Suvar" "bir Türk boyu"[1] ve "bir şehir adı."[2] şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca "سخسين Saxsın" “Bulgarlara yakın bir şehirdir.[3]. Bu, (Suvar)dır.[4] Ayrıca "بلغار Bulgar" “herkesçe tanınmış olan bir Türk şehri”.[5] ve ".... Bunun gibi Çiğiller ve başka Türklerce ‎ (Dhāl) olarak söylenen bu harfi "Rus" ve "Rum" ülkelerine kadar uzanan Bulgar, Suvar, Yemek, Kıfçak boyları, hep birden (ز z ) olarak söylerler. Öbür Türkler "ayak"a "اَذَق adhak ", bunlar "اَزَق azak " derler."[6] gibi diğer bilgiler verilmiştir.

Suar keza Suvar olarak da yazılır, fakat Suvar ayrıca Dağıstan şehridir ki, 8. yüzyıldan önce Sabirler tarafından kurulmuştur. Suar (su-ar 'su ir[7] leri, keşeleri) aynı zamanda sabir şeklinde de kullanılmıştı.[8]

Notlar

  1. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 30, 31, 32, 78, 437.
  2. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt III, sayfa 139, 157, 314.
  3. TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı
  4. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 437.
  5. TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı
  6. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 32
  7. ir = yerin güneye bakan güneşli tarafı. TDK Büyük Türkçe Sözlük
  8. Osmanlı von Halil İnalcık
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.