Subbotnik

İlk subbotnik örgütünü kuran Moskova-Kazan tren yolu hattı işçileri

Subbotnikler ya da komünist subbotnikler, Rusya'daki Ekim Devrimi'nin ardından ortaya çıkan ücretsiz ve gönüllü çalışma grupları.

Kuruluşu

Vladimir Lenin Tüm Rusya Subbotnik örgütüyle birlikte Kremlin'de, 1 Mayıs 1920

İlk subbotnikler ekonominin büyük darbe aldığı Rus İç Savaşı yıllarında ortaya çıkmış ve örgütlenmiştir. Bolşevikler, savaş yıllarında işçilere hitaben, komünist devrimin çıkarlarını korumak adına devrimci bir yolda çalışmaya çağıran bir mektup yayınlamıştır. Bu mektuba cevap olarak Moskova-Kazan tren yolu hattı işçileri 10 Mayıs 1919 da ilk komünist subbotniki kurdular. Bu işçiler mesaileri dolduktan sonra tren yolu araçlarını ve lokomotifleri tamir etmek, malları yüklemek ve ücretsiz olarak diğer işleri yapmak için altı saatlik fazladan çalışma yapıyorlardı. Bu ilk girişimlerin yankısının ardından başka subbotnikler de çeşitli yerlerde örgütlenmiş, ardından 1 Mayıs 1920 tarihinde Rusya'nın genelini kapsayacak şekilde bir subbotnik örgütü kurulmuştur.[1][2]

Komünist subbotnikler, ülkedeki iç savaş ortamı, Beyaz Ordu'nun saldırıları ve büyük ekonomik gerilemelerden sonraki gelişme döneminde büyük rol oynamıştır. Bolşevik lider ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir Lenin, subbotniklere büyük önem vermiş ve bu örgütlerin, söz konusu emeğin üretkenliğinin geliştirilmesinde, yeni iş disiplini kurulmasında ve ekonominin ve yaşamın sosyalist koşullarının yaratılmasında "Büyük bir başlangıç" olduğunu belirtmiştir.[3] Lenin, 1 Mayıs 1920 tarihinde Kremlin önündeki bir subbotnik etkinliğine gün boyu katılmış[4], buradaki iş gücüne yardımcı olmuş ve yaptığı konuşmada "Subbotnik" fikrinin komünizm ideali için son derece önemli olduğunu ifade etmiştir.

II. Dünya Savaşı'nın ardından

Çeşitli subbotnik örgütler, II. Dünya Savaşı'nı takiben 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nde, savaştan sonra yeni kurulan Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde ve bütün Doğu Bloku ülkelerinde kalkınmayı hızlandırmak için yeniden örgütlenmiş ve ekonomiye katkıda bulunmuşlardır.

Günümüzde

Günümüzde bu gelenek eski Sovyet ülkelerinde zaman zaman etkinlik halinde devam etmekte ve kamu hizmeti adı altında gerçekleştirilmektedir.[5]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Конарев, H. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941–1945, Транспорт, 1987. s. 591 (Rusça)
  2. Kaplan, Frederick. Bolshevik Ideology and the Ethics of Soviet labor, (İngilizce) Philosophical Library, 1968, New York, s. 359.
  3. N. Krupskaya, V.İ. Lenin - Kadınların Kurtuluşu, Akademi Yayın, Üçüncü baskı, s. 157
  4. Vladimir Lenin - May 1 1920, Erişim tarihi: 26 Şubat 2016.
  5. Lielā talka, (Letonca), Erişim tarihi: 26 Şubat 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.