Steve Projesi

Steve Projesi (İngilizce: Project Steve), yaratılışçıların "evrim konusunda bilimsel bir fikir birliği olmadığı" iddialarını çürütmek için Amerika Ulusal Bilimler Akademisinin başlatmış olduğu proje. Bu projenin amacı, isminde sadece Steve geçen bilim insanlarının kaç tanesinin evrim kuramını desteklediğini ortaya koymaktır. Ortaya çıkan liste (Steve-o-metre) çoğunluğu biyoloji dallarında çalışan, ismi Steve ya da bu ismin değişik yazımları olan bilim insanlarını sıralamakta ve yaratılışçılar ile yeni yaratılışcıların yayınlamış oldukları evrim karşıtı bilim insanları listelerinden çok daha kalabalık olduğunu göstermektedir. Bilimsel konular, elbette kimin listesinin daha uzun olduğu temelinde tartışılmamalıdır fakat dünyada bilim dünyasında bir çelişkinin olmadığını, tam tersine çok güçlü bir konsensüsün olduğunu göstermesi açısından Steve Projesi eğlendirici bir örnektir.

Steve, Amerikan toplumunun neredeyse yüzde birinin taşıdığı yaygın bir isimdir. Bu adın seçilmesi aynı zamanda 2002 yılında hayata gözlerini yuman ünlü Harvard Üniversitesi evrimsel biyoloji profesörü Stephen Jay Gould’un anısınadır. Ulusal düzeyde bir çağrı yapılarak adı Steve olan bilim insanlarının aşağıdaki bildirinin altına imza atmaları istendi:

Evrim, biyolojik bilimlerin birleştirici ilkesini oluşturan, oldukça iyi desteklenmiş, hayati bir kuramdır. Bilimsel olarak öne sürülen kanıtlar yoğun biçimde canlıların ortak bir atayı paylaştıklarını göstermektedir. Evrimin işleme mekanizmaları üzerinde tartışmalar sürerken, doğal seçilim yoluyla evrimleşmenin ana mekanizma olduğu konusunda hiçbir bilimsel kuşku yoktur. Yaratılışçıların öne sürdükleri “akıllı tasarım” düşüncesini de içeren “sahte bilimin” okullara ve bilimsel kurumlara sokulmaya çalışılması bilimsel olarak uygun değildir ve pedagojik açıdan sorumsuzluktur.

Evrimi kabul eden sadece Steve isimli bilim insanları, evrimi kabul etmeyen tüm bilim insanlarından daha fazladır. Bu projede James gibi çok daha yaygın (1. sırada[1]) bir isim yerine Steve gibi çok daha az kullanılan (74. sırada[2]) bir ismin seçilmesi de araştırmanın sonuçlarının güvenilirliğini desteklemektedir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.