Toplumsal statü

Toplumsal statü (Sosyal statü), toplumda bireyin hak ve görevleriyle birlikte sahip olduğu konum. Herhangi bir yeteneğe bağlı olmaksızın doğuştan edinebildiği gibi, bireysel çaba ve nitelikler sonucu kazanılmış toplumsal statü denir

Statü sözcüğü yukarıdan aşağı bir katmanlaşmayı akla getirir. Buyruk ya da nüfuzuyla başkalarının davranışlarını denetleyebilen, görevinin önemi yüzünden saygınlığı bulunan ya da davranışlarıyla çevresinin saygısını kazanan kişinin yüksek bir konumda olduğu söylenir. İnsanların toplumsal statüsü, benzer ya da farklı konumdakilere karşı davranışlarını belirleyen önemli bir etkendir. Toplumsal statüsünü koruma çabası ya da yükseltme özlemi kişinin davranışlarını etkiler.

Statü genellikle görgü kuralları ve ahlakla, birçok toplumda da zenginlik gösterisiyle yakından bağlantılıdır.[1]

Toplumsal sınıfların da hiyerarşik statü sistemiyle örtüşen yanları vardır. İnsan daha çok kendi sınıflarından olanlarla ilişkiye girer. İlkel toplumlarda yaş kümeleri bir tür katmanlaşma oluşturur ve bireyin yaşı toplumsal statüsünü belirler. Bazı toplumlarda klanlar da soylu olandan sıradan halka doğru sınıflandırılır; yönetici sınıf giyimiyle, konuşmasıyla, davranış ve inançlarıyla örneğin köylülerden ayrılır. En üstte Brahmanların, en altta da dokunulmazların yer aldığı Hindistan'daki kast sistemi kapalı hiyerarşik yapının çok çarpıcı bir örneğidir.

Sonradan, bireysel çaba ve nitelikler sonucu toplumsal statü kazananların, kadın-erkek fark etmeden risk alabilme ve özgüven eşiklerinin yüksek olduğu kesin bir sonuçtur. [2]

Ayrıca

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.