Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
26 Temmuz 1604 - 21 Haziran 1606
Hükümdar I. Ahmed
Yerine geldiği Malkoç Yavuz Ali Paşa
Yerine gelen Boşnak Derviş Mehmed Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 21 Haziran 1606
İstanbul

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa (d. ? - ö. 21 Haziran 1606) I. Ahmed saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604 - 21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmi altı gün sadrazamlık yapmış ve devletin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş bir Osmanlı devlet adamıdır. 1595 yılında dokuz gün sadrazamlık yapmış Tekeli Lala Mehmed Paşa ile karıştırılmamalıdır.

Rumeli beylerbeyi iken Almanlar’a teslim etmek zorunda kaldığı Estergon Kalesi’ni on yıl sonra 3 Ekim 1605’te sadrazam iken geri almayı başardığı için Estergon Fatihi olarak anılır.

Yaşamı

Jajce doğumlu olan Mehmed Paşa, Bosnalı Şahinoğlu ailesindendir. Ünlü Osmanlı sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa ile akraba olduğu rivayet edilir. Küçük yaşta Topkapı Sarayı'na girdi; saray okulu olan Enderun'da yetişti.

Osmanlı Hanedanı şehzadelerine öğretmenlik yaptığı için “Lala” unvanını aldı.

24 Şubat 1591 yılında Yeniçeri Ağası oldu. Bu görevdeyken 1594 yılında Avusturya seferine katıldı. Ağustos 1594'de Karaman beylerbeyliğine, 26 Eylül 1594'de Anadolu beylerbeyliğine getirildi[1].

Rumeli Beylerbeyliği sırasında Estergon Kalesi Avusturya ordusu tarafından kuşatıldı. 2 Ağustos 1595’te başlayan kuşatma, 28 gün sürdü[2]. Lala Mehmet Paşa’nın maiyetinde bulunan tarihçi İbrahim Peçevi, bizzat şahit olduğu bu savunmayı detaylı bir şekilde kaleme aldı. Paşa, 30 Ağustos 1595’te kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. "Estergon Kalesi" adlı ünlü türkü bu olay üzerine yakılmıştır[3]

1595/1596 yılında kendisine vezirlik rütbesi verildi. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa’nın 1601’de çıktığı Avusturya seferinden sonra Macaristan serdarı olarak görevlendirildi. 1596 yılındaki "Eğri Seferine ve Haçova Muharebesi'ne katıldı. 17 Ağustos 1598'de Rumeli Beylerbeyliğine atandı. Kasım 1599'da Budin beylerbeyliği görevine de getirildi.

Lala Mehmet Paşa, padişah I. Ahmed devrinde sadrazam Malkoç Yavuz Ali Paşa’nın 1604'de ölümü üzerine sadrazamlığa getirildi.

Sadrazamlığının ilk senesinde Vaç ve Hatvan kalelerini aldı. On yıl önce teslim etmek zorunda kaldığı Estergon Kalesi’ni 29 Ağustos 1605’te kuşattı[4]. Nihayet 3 Ekim 1605’te kaleyi ele geçirdi ve “Estergon Fatihi” ünvanını aldı. Kale, ikinci fethinden sonra 1683’e kadar Osmanlı toprağı olarak kaldı.

Lala Mehmet Paşa, Macar soylusu István Bocskai'nın (Stefan Boçkay) Macar Kralı olarak tayin edilmesini sağladı. Osmanlı padişahı I. Ahmet'in temsilcisi olarak ona kılıç ve taç giydirdi.

1606 yılında o sırada devam etmekte olan Osmanlı - İran Savaşı'na kumandanlık etmek üzere İstanbul'a çağrıldı. Ancak bu sefere çıkamadan felç geçirerek İstanbul'da öldü ve Eyüp’teki Sokollu Mehmet Paşa türbesine gömüldü.

Popüler kültürdeki yeri

Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Atsız Karaduman canlandırmıştır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Malkoç Yavuz Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
26 Temmuz 1604 - 21 Haziran 1606
Sonra gelen:
Boşnak Derviş Mehmed Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.