Serbest piyasa anarşizmi

Serbest piyasa anarşizmi, devletin katılımı olmadan gönüllü pazar etkileşimlerine dayalı bir ekonomik sistemi savunan anarşizmin birkaç dalını içerir. Pazar anarşistleri genellikle devleti ortadan kaldırmak ve devletsiz toplumun çeşitli formülasyonlarını önermek isterken mülkiyet ve iş ilişkileri hakkındaki görüşleri önemli ölçüde değişebilir. Örneğin mutualist veya anarko-sendikalistler, kendilerini anti-kapitalist olarak düşünür ve üretim araçlarının özel mülkiyetine karşı kooperatif veya kolektif mülkiyeti ve yönetimi savunurlar. Anarko-kapitalistlerse bireysel hakların ve bir serbest piyasa ekonomisinin ayrılmaz bileşeni olarak nitelendirdikleri özel mülkiyetin meşruiyet ve önceliğini vurgular.

Terim farklı ekonomik ve siyasi kavramları ifade etmek için kullanılabilir. Böylece Pierre-Joseph Proudhon, Benjamin Tucker ve Lysander Spooner [1][2][3][4] gibi anarşist liberter sosyalistleri veya alternatif olarak Murray Rothbard [5] ve David D. Friedman.[6] gibi anarko-kapitalistleri tanımlamada kullanılabilir.

Dipnotlar

  1. Paul, Ellen Frankel et al. 1993. Liberalism and the Economic Order. Cambridge University Press. p. 115
  2. Spooner, Lysander. A Letter to Grover Cleveland. s. 41. http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=2224&Itemid=27.
  3. Woodcock, edited by George (1986). The Anarchist reader. [London]: Fontana. s. 150. ISBN 0006861067.
  4. Martin, James J. (1970). Men Against the State: The Expositors of Individualist Anarchism, 1827-1908. Ralph Myles Publisher. s. 173. ISBN 0879260068.
  5. Editor's note in "Taxation: Voluntary or Compulsory". Formulations. Free Nation Foundation. Summer 1995
  6. Gerald F. Gaus, Chandran Kukathas. 2004. Handbook of Political Theory. Sage Publications. pp. 118–119. Source refers to David D. Friedman's philosophy as "market anarchism."
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.