Selametli, Gölbaşı

Selametli
  Mahalle  
Ankara
Ülke Türkiye Türkiye
İl Ankara
İlçe Gölbaşı
Coğrafi bölge İç Anadolu Bölgesi
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0312
İl plaka kodu 06
Posta kodu 06830
İnternet sitesi:

Selametli Şehit Emrah Mahallesi, Ankara ilinin Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe

Selametli'de doğal oluşumlu birçok mağara ve bunları birbirine bağlayan tüneller vardır. Hitit ve Frigya medeniyetlerinin izlerini taşımaktadır. Kuzeyinde Kale adı verilen güneydoğusunda Kepenekçi bölgesi adı verilen yerlerde taş dönemine ait eserler bulunmaktadır. Anadolu Medeniyetleri müzesinde bu bölgeden çıkarılmış birçok eser bulunur.

Selametli 1071'den itibaren Anadolu'ya Türklerin yaptığı akınlar sonucu hızla Müslümanlaşmıştır. Ama bölgede Selçuklu veya Osmanlı eserleri bulunmamaktadır. Selametli halkı I. Dünya Savaşında Yemen, Suriye, Çanakkale ve Doğu cephelerinde savaşa katılmıştır. Kurtuluş savaşında ise daha çok çeteler ile yapılan mücadelelere katılmıştır. Birçok savaş gazisi bulunur.

Selametli bilinen hali ile 300 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. İsmi; dağların arasında kaldığı ve görünümü zor olduğu için “Selamet” bir yer denilmiştir ve Selametli adını almıştır. Köyü 17 hanenin kurduğu söylenir. Nüfus kayıtlarında 1800'lü yıllara ait bilgiler yer alır. Selametli'ye 1970 yılında elektrik gelmiştir. Özellikle 1983 yılından itibaren Türkiye ile Selametli’de gelişmiş 1994 yılında kasaba olması kararlaştırılmıştır. Selametli Osmanlı döneminde Bala, Cumhuriyet döneminde Haymana daha sonra Çankaya ve son olarak ise Gölbaşı'na bağlanmıştır. 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirleyen 50 km yarıçap içinde kaldığından tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşmüştür.

Konum

Selametli Ankara ilinin güneyinde yer alır.Yerleşim yönelimi kuzeybatı-güneydoğu aksı şeklindedir. Kuzeybatı-güneydoğu yönelim uzunluğu 1927 metre, kuzeydoğu-güneybatı yönelim uzunluğu 590 metredir. Etrafı tepelerle çevrili bir vadi şeklinde uzanmakta olan Selametli denizden 1120 metre ile 1260 metre arasında değişen yükseltiye sahiptir.

          Selametli Ankara'ya göre 184 derece Güneydoğu yönünde bulunmaktadır. Ankara'ya uzaklığı kuş uçuşu 50,47 km, yol uzaklığı ise 56 km'dir. Selametli'nin yeni merkezi olarak kabul edilen Yeni Camimiz 1189 metre yükselti, 39 derece 29 dakika Kuzey Paraleli ile 32 derece 48 dakika Doğu Boylamı üzerinde yer almaktadır.

          Etrafında ki yerleşim yerlerine 5 ayrı ana koridor ve 4 ara koridor şeklinde 9 ayrı bağlantı yolu vardır. Ankara yolu en önemli bağlantı noktasıdır. Ankara Bağlantı yolu kuzeybatı aksında, Bezirhane yolu kuzeydoğu aksında, Culuk-Haymana bağlantı yolu güney aksında, Boyalık-Dikilitaş bağlantı yolu güneybatı aksında, Karacaören bağlantı yolu güneydoğu aksında, Kırıklı-Karagedik bağlantı yolu batı aksında yer almaktadır.

          Bölgenin kuzeyinde Karagedik, Kırıklı ve Tepeyurt Mahalleleri; güneyinde Culuk Mahallesi, güneybatısında Boyalık ve Dikilitaş Mahalleleri; kuzeybatısında Mahmatlı Bahçe, Bağiçi, Soğulcak Mahalleleri; kuzeydoğusunda Bezirhane, güneydoğusunda ise Karacaören ve Durupınar Mahalleleri bulunmaktadır.

          Selametli, Gölbaşı ilçe merkezine 36 km, Ankara il merkezine ise 56 km uzaklıktadır. Bazı şehirlere uzaklığı ise; Konya'ya 210 km, Aksaray'a 180 km, Kırşehir'e 165 km, Adana'ya 425 km, İstanbul'a 506 km, İzmir'e 635 km uzaklıktadır. Selametli köy statüsünde iken 1994 yılında belde olmuş, 2009 yılında değişen yerel yönetimler yasası sonucu Gölbaşı'na bağlı bir mahalleye dönüştürülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerinde yer alır.

          Selametli'ye ait tarım yapılan tarla, arsa, mera ve hazinelerin toplam  tahmini büyüklüğü 39.000 dekar olup, doğu aksında 9.000 dekar, batı aksında 13.000 dekar, güney aksında 15.000 dekar ve kuzey aksında 2.000 dekar alanı yüzeylemektedir.

Coğrafya

Selametli fiziki olarak üç tepe arasında kalan bir vadi görünümündedir. Mahallenin ortasından geçen bir dere bulunmaktadır ama bu dere yağış rejiminin azalmasına bağlı olarak azalmıştır. Mahalle çevresinde denizden yüksekliği 1000-1500 arasında değişen irili ufaklı tepeler bulunur. Merkezin rakımı ise ortalama 900–950 m civarındadır. Selametli’nin jeolojik olarak Türkiye gibi son zaman aralığında oluşmuştur. Bölgede kireçtaşları, konglomera, bazalt, andezit, gölsel kireçtaşı ve alüvyon zeminlerden oluşmaktadır.

İklim ve Bitki örtüsü

Selametli, İç Anadolu Bölgesi’ne özgü karasal iklim özelliklerinin bariz görüldüğü, yazları kurak, sonbahar yağmurlu ve rüzgarlı, kışın karlı ve soğuk, ilkbaharda ise ılıman yağmurlu bir iklime sahiptir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos, yağış rejimi en yüksek aylar Nisan-Kasım aylarıdır. Yıllık yağış oranı oldukça düşüktür .Selametli'de doğal bitki örtüsü bozkırdır. Kasaba içerisinde kavak, söğüt gibi kışa dayanıklı ağaçlar ve mevsimsel olarak da meyve ağaçları yer alır.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2007 3447
2000 1790
1997 1661

Kültür

TÜRK kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Selametli Anadolu insanın tipik karakteri olan adet ve örfüne bağlı bir yerdir. Sünnetler ve düğünler birlikte yapılır. Bayramlarda ise toplu olarak insanlar bayramlaşır ve bayram süresince halk birbirini ziyaret eder. Ayrıca arefe günleri kabristan ziyareti yapılır. Bayram'ın ilk günü ise iki bayram arasında vefat edenlerin haneleri ziyaret edilir ve buralarda Kur’an okunur, dua edilir. Yine arefe günleri gelin ve damatlar birbirlerinin ailelerine giderler ve aileler de onlara el öpmesi için verilen altınlar takarlar. Ramazan ayında insanlar birbirlerine iftar yemelerine katılırlar ve Ramazan ayı boyunca cami de etkinlikler düzenlenir.

Ekonomi

Selametli ekonomisi tarım ve az da olsa hayvancılığa dayanır. Tarım ürünlerinde ki çeşitlilik çok azdır bunlar; en çok buğday ve arpa ekimi vardır. Az da olsa çekirdek, nohut, kimyon gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Hayvancılık ise genel de küçükbaş ve lokal olarak da büyükbaş hayvancılık yapılır. Ama son yıllarda nüfusun çoğu ticaret ve Konya yolu üzerindeki fabrikalarda çalışmaktadır.

Altyapı bilgileri

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Sağlık ocağı bulunmaktadır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.