Seçilim birimleri

Seçilim birimi, doğal seçilimin etki ettiği (örneğin kendi kendine çoğalan gen molekülleri, hücreler, bireyler, grup ve türler gibi) biyolojik yapı veya düzenler hiyerarşisi içinde yer alan her biyolojik birime veya varoluş şekline verilen isim. Birkaç on yıl boyunca, bu farklı seviyelerde hareket eden seçici baskılar aracılığıyla evrimin şekillendirdiği boyutlar hakkında evrimsel biyologlar arasında yoğun tartışmalar yaşanmıştır.

Bu tartışmalar daha ziyade seçilim biriminin ne olduğunun tanımlanması gibi bu birimlerin göreli önem değerlerinin belirlenmesi hakkında olmuştur (örneğin, altrüizm olarak tanımlanan fedakarlığın oluşmasına veya evrimine yol açan şey grup seçilimi mi yoksa ya da bireysel seçilimler mi gibi). Eğer altrüizmin bireylerde biyolojik uyumu kısıtlandırdığı tespit edilirse, altrüizmin evrimine dair gen veya birey odaklı açıklamalar daha karmaşık ve muğlak hale gelir ve böylece canlılar arasındaki fedakarlığın açıklanmasında oyun teorisinin belirttiği, örneğim akraba seçilimi veya grup seçilimi gibi ilkelerin kullanımı daha önemli hale gelir.

Seçilimlerin oluştuğu seviyeler ve seçilim birimlerinin yer alabileceği düzeyler şunlardır:

Seçilim birimleri, daha önce Richard Lewontin tarafından kitabı "Seçilim Birimleri"'nde (The Units of Selection),[2] John Maynard Smith ile Eörs Szathmary'ye ait "Evrimde Önemli Dönüşümler" (The Major Transitions in Evolution) isimli kitaplarda yazar ve araştırmacılar tarafından dile getirilmiş ve tanımlanmıştır.

Kaynakça

Özel
  1. See the chapter God's utility function in Dawkins, Richard (1995). River Out of Eden. New York: Basic Books. ISBN 0-465-06990-8.
  2. Lewontin RC. 1970. The Units of Selection. Annual Review of Ecology and Systematics 1: 1-18.
Genel

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.