Sayısal ses

Sayısal ses, analog ses verisinin bilgisayarlarda işlenebilmesi için dönüştürülmüş haline denir.

Bilgisayarlara genellikle ses kartları ile aktarılan analog ses verisi bu kartların üzerinde bulunan ADC adı verilen çevirici donanım parçaları ile dijital veriye dönüştürülür. Analog ses verisi elektriksel bir sinyaldir ancak dönüştürülen dijital ses verisi 1 ve 0'lardan oluşan ikili biçimdedir.

Sayısal ses verisi sesin iki temel unsuru olan dalga yüksekliği ve dalga frekansını sayısal olarak saklar. Bunun için ses verisinin biçimi kayıt sırasında tespit edilmelidir, her bir ses verisi için dalga yüksekliğinin kaç bitlik bir genişliğe sahip olacağı ve frekansın hangi sıklıkta kayıt edileceği sesin netliğini ve sayısal verinin boyutunu değiştirir. Dalganın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki fark miktarı ne kadar yüksek olursa ses o kadar berrak olacaktır, bunu sağlamak için sayısal sesin bit değerinin yüksek olması gerekir. Örneğin 16bit/44khz'lik bir sayısal ses 8bit/22khz'lik bir sesten daha net bir sonuç verir ve kayıttaki küçük ayrıntılar daha iyi duyulur.

Sıkıştırma

Sayısal verisi ikili biçimde kayıt edildiğinden sıkıştırılabilir ve üzerinde değişiklik yapması kolaydır. Sıkıştırma işlemi genelde kayıplı ve kayıpsız olarak ikiye ayrılır. Kayıpsız sıkıştırmada ses kalitesinde bir değişim olmazken kayıplı sıkıştırmada kalite sıkıştırma oranıyla ters orantılı olarak düşer. Örneğin zip veya rar biçimindeki sıkıştırmalar kayıpsızdır ancak mp3 veya ogg biçimine dönüştürülen sayısal seslerde kalite düşer.

Örneğin ses verisinin sıkıştırılmamış halinde bir ses dalgasında saniyede 1000 ses verisi kaydedildiği varsayılırsa bunu kayıplı sıkıştırabilmek için bu ses dalgasından saniyede 300 ses verisi seçilerek kaydedilecektir. Bu durumda ses dalgası yumuşaklığını ve doğallığını kaybedecek daha köşeli ve ayrıntılarını kaybetmiş bir hale gelecektir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.