Sarıbıçaklar

Sarıbıçaklar
Toplam nüfus
2.976
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Tlınçonca, Denesulinece, İngilizce
Din
Hıristiyanlık (Katolik), Animizm / Şamanizm
İlgili etnik gruplar
Tlınçonlar, Denesulineler, Kanada Atabaskları

Sarıbıçaklar[1] ya da Sarıbıçak Kızılderilileri (Tlınçonca T’satsąot’ınę[2], İngilizce: Yellowknives, Yellow Knives, Yellowknife Indians, Red-knife Indians, Red Knives, Copper Indians, T'atsaot'ine), Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'nda yaşayan, avcı ve toplayıcı, yarı göçebe, anasoylu, animist ya da şamanist Subarktik yerlisi Kızılderili halkı. Etnik olarak ana çekirdek kabilesi Tlınçon (Dogrib) ve iki küçük kabilesi de Denesuline (Chipewyan) olan kabile birliğidir ve en yakın akrabaları birlikte Kuzey Atabaskları içinde Doğu Atabaskları (ya da Deneler) grubunu oluşturan Denetalar ile Sahtulardır. Ana kabilesi Tlınçoncanın Sarıbıçak Tlınçoncası (Yellowknife dialect of Tłı̨chǫ) denen lehçesini konuşurken, daha ufak olan diğer iki kabile Denesulinece konuşurlar. Diğer Kanada Kızılderilileri gibi Sarıbıçaklar da yasal olarak Kızılderili rezervi adı verilen kamp benzeri toplama yerleşimlerde yaşamak zorundadırlar. İngilizce adları Yellowknife yerleşimine ve Yellowknife Nehri'ne verilmiştir.

Adlandırma

Sarı-bıçak < Yellow-knives [çoğul] Yellow-knife [tekil] adı İngilizcedeki en yaygın tarihi adlarıdır ve bu ad yerlilerin kendilerine verdikleri T’satsąot’ınę («metal or copper people» < Tlınçonca satsǫ̀[3] «metal, iron, copper») adının kısmî çevirisidir. Bu yerlice ad tarihi kaynaklarda Täl-soté-e-nä, T'altsan ottiné, Thatsan-o'tinne, Tran-tsa ottinè, Tantsan-hoot-dinneh, Tantsa-ut'dinnè, T'attsan-ottinè, Tansawhot-dinneh, Tantsa-whoots, Tantsawhot-dinneh, Tauts-wot-dinni imlâlarıyla da tespit edilmiştir. Bıçaklarını ve kap kacaklarını doğal bakır metalinden yapmalarından dolayı bu adı almıştır ve ticarî/coğrafî olarak Bakır İnuitleri'nin güney komşularıdır. İngilizcede Kızıl-bıçak (Red-knives [Mackenzie ve Franklin], Red-knife Indians) adı da tarihi kaynaklarda geçer. Ayrıca Bakır Kızılderilileri (Copper Indians [Hearne]) adı da kullanılmıştır. Fransızcada da benzer biçimde Dènè Couteaux-Jaunes («Sarı bıçak Deneleri»), Gens de Cuivres («bakır insanları»), Indiens Cuivres («Bakır Kızılderilileri») adları kaydedilmiştir.[2]

Huş kabuğu Kızılderilileri < İngilizce Birch-rind Indians, Birch-Rindmen[2] adları huş kabuğunu yaşamlarında büyük ölçüde kullanmalarından ileri gelir.

Base-tlo-tinneh[2]

Tarih

Sarıbıçaklar tarihi olarak Büyük Esir Gölü'nün (Tinde'e «Great Lake») kuzey ve kuzeydoğu çevresinde Yellowknife Nehri ile Yellowknife Körfezi (Weledeh Cho «Inconnu River») yörelerinde ve Coppermine Nehri boyunca kuzeye doğru olan alanda, kuzeydoğuda Back Nehri (Thlewechodyeth ya da Thlew-ee-choh-desseth «Great Fish River»)[4] ve doğuda Thelon Nehri (ya da Akilinik) yörelerinde yaşıyorlardı[5]. Bölgedeki büyük nehirleri ve geleneksel karayollarını kullanarak ticaret ve seyahat için Hudson Körfezi gibi uzak doğularında bulunan yerlere de giderlerdi. Sarıbıçaklarla ilk karşılaşan Avrupalı 1769-72 yıllarında yöreyi dolaşan Samuel Hearne'dir ve karşılaştığı yeni yerlileri Copper Indians (Bakır Kızılderilileri) adıyla kaydetmiştir. Daha sonraki Avrupalı gezgin ve kâşiflerce farklı yerlerde rastlanan Sarıbıçaklar 1800 ve 1900 lü yıllarda bölgedeki en büyük ve en güçlü Kızılderili kabilesiydi.

Avrupalılar tarafından ilk kez Samuel Hearne (1769-72) ile karşılaşan Sarıbıçaklar daha sonra Mackenzie (1786), Franklin (1819-22, 1825-27, 1845-48), Back (1933-35), Dease ve Simpson (1837-39) ve son olarak da Richardson ile Rae (1847-49) tarafından ziyaret edilmişlerdir[2].

Sarıbıçaklar ve Tlınçonlar Büyük Esir Gölü'nün kuzey kıyılarında yaşarlarken atalardan kalma düşmanlıkları vardı ve 1830 larda buradan Sarıbıçaklar hariç Tlınçonların silindiği rapor edilmiştir. Görüşler farklı olsa da, kalıntıları Büyük Esir Gölü'nün güneyinde bulunmaktadır ya da Tlınçonlar Sarıbıçaklarla evlilikler dolayısıyla birleşmişlerdir. Sarıbıçak topraklarında altın bulunmasından sonra Tlınçonlar, Denesulineler ve Sarıbıçaklar arasında büyük bir karışım yaşanmıştır ve bunlar Dettah rezervine yerleşmişlerdir. Devlet finansmanı ile 1950 lerin ortalarında Latham Adası'nın ucunda kurulan N'Dilo rezervi diğer Sarıbıçak rezervidir. Yellowknives Dene First Nation geniş kapsamlı bir toprak talebi müzakereleri sonucunda ancak 1990 larda kurulabilmiştir. Her biri bağımsız olarak devletçe tanınan Dettah ile N'dilo rezervlerinde yaşayan Sarıbıçaklar Akaitcho Land Claim Process sürecini yaşamaktadırlar.

Başka bir Dene grubu da kendilerinin tarihi Yellowknife Indian kabileleri olduğu iddiasını ortaya atıp Tlınçon-Denesuline karışımı Yellowknives Dene First Nation dışında ondan bağımsız olması gerektiklerini söylerler. Bunlar günümüzde Treaty 8 anlaşması altında ayrı bir First Nation olarak tanınmayı bekliyorlar. 1900 yılındaki Treaty 8 anlaşmasını imzalayanlar arasında Sarıbıçak reisi Chief Snuff da bulunuyordu. Chief Snuff'un kabilesi Büyük Esir Gölü'nün güney kıyılarında ve doğu kolunda yaşıyordu. Taltson Nehri civarında bulunan bu kabile 1920 lerde Rocher River People adıyla bilinirdi. Chief Snuff'un yaşaadığı yer bugün Taltson Nehrindeki Snuff Channel olarak bilinir. Sarıbıçaklar 1960 ların başlarına kadar bu bölgede ikamet ediyorlardı. Rocher Nehrindeki okulun aşağısında yangın çıkmasından dolayı buradan zorla tehcir ettirilmişlerdir. Çok uzun olmayan bir süre sonra burada Taltson Nehri hidroelektrik barajının inşa edildiği kaydedilmiştir. 1960 larda Rocher River Yellowknives kabilesinin son reisi olan Chief Pierre Frise bu barajın yapımına şiddetle karşı çıkmıştır. Bundan sonra gerçek Sarıbıçaklar Fort Resolution, Yellowknife ve Kanada'nın diğer bölgelerine dağılmışlardır.

Günümüzdeki gruplar

N'Dilo rezervi
Dettah rezervi
Sarıbıçakların N'Dilo rezervindeki eski okulu (K'àlemì Dene School)
Sarıbıçakların N'Dilo rezervindeki yeni okulu (K'àlemì Dene School)

Diğer Kanada Kızılderilileri gibi Sarıbıçaklar da günümüzde çoğu First Nation resmi adıyla anılan bağımsız boylar olarak gruplanırlar ve bu grupların hepsi Kanada devleti tarafından hiçbir zaman tek ad altında yasal olarak tanınmaz, her biri ayrı ayrı tanınır ve muhatap alınır. Hakların edinimi için birlikte hareket etme adına tribal council adı verilen bir üst yapılanma gösterseler de bu yapılar siyasi ya da idari yapılar değildir ve her regional band özerk yapıya sahiptir. Sarıbıçakları oluşturan üç kabile de liderleri Akeh-Cho'nun («koca ayak / big foot») adını taşıyan Akaitcho Treaty 8 Tribal Corporation[6] ve Akaitcho Territory Government[7] üst yapılanmasına dahildir.

Din

Günümüzde Katolik olan Sarıbıçaklara Hristiyanlığı tanıtanlan oblat misyonerleridir ve bunların iki misyonu da Büyük Esir Gölü'nün kuzey kıyılarındadır[15].

Kaynakça

Bibliyografya

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.