saniye

Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 periyoduna karşılık gelen süredir, (13. CGPM, 1967). 1997 deki CIPM toplantısında bu tanımın durağan ve 0 K termodinamik sıcaklıkta Sezyum atomu için geçerli olduğu onaylandı. Değişkendir.

Etimoloji

Sözcük, kökenini Arapça "iki" sayısı olan "isnân"dan almaktadır. Bunun nedeni ise Biruni'nin zaman birimlerini adlandırırken sayısal sıralamalar kullanmasıdır (örneğin, "salise" de "üç" anlamındaki "selâse"den gelmektedir).

Ayrıca bakınız

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 saniye s      
101 dekasaniye das 10–1 desisaniye ds
102 hectosaniye hs 10–2 santisaniye cs
103 kilosaniye ks 10–3 milisaniye ms
106 megasaniye Ms 10–6 mikrosaniye µs
109 gigasaniye Gs 10–9 nanosaniye ns
1012 terasaniye Ts 10–12 pikosaniye ps
1015 petasaniye Ps 10–15 femtosaniye fs
1018 egzasaniye Es 10–18 attosaniye as
1021 zettasaniye Zs 10–21 zeptosaniye zs
1024 yottasaniye Ys 10–24 yoktosaniye ys

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/4/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.