Sanayi toplumu

Sanayi toplumu, üretim süreçlerinin ön plana çıktığı, fabrika ve tesisler, sanayi ürünlerinin ekonominin temelini teşkil ettiği bir toplumdur. Sanayi toplumları Sanayi Devrimi'nden sonra batıda gelişmiştir ve modern ve endüstri öncesi çağın tarım toplumlarının yerini almıştır. Sanayi toplumları genellikle kitle toplumlardır ve daha sonra bilgi toplumuna dönüşebilmektedirler. Genellikle geleneksel toplumlarla tezat oluştururlar.[1]

Kaynakça

  1. S. Langlois, Traditions: Social, In: Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, Editor(s)-in-Chief, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Pergamon, Oxford, 2001, Pages 15829-15833, ISBN 978-0-08-043076-8, DOI:10.1016/B0-08-043076-7/02028-3. Online
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.