Samtshe

Bu madde veya bölüm Mesheti maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

Samtshe, Güney Gürcistan’da tarihsel bölge. Bugünkü Ahaltsihe, Aspindza, Adigeni ilçeleri ile bugün Türkiye sınırları içinde bulunan bu bölgeye bitişik toprakları kapsıyordu. Samtshe’nin tarihsel sınırlarını, batıda Arsiani Dağları, kuzeyde Persati (Ğado) Dağları, güneyde Eruşeti Dağları, Kasri Tepesi, Gumbati ve Van gölleri, doğuda Çobi Vadisi (Kura Irmağı’nın sağ kolu) çiziyordu. Odzrhe ve Atzkuri, Samtshe’nin en eski merkezleriydi. Samtshe preslerinden birinin, Samdzivari’nin ikametgâhı burada bulunuyordu. Samdzivari Andria Hıristiyanlığı ilk kabul eden kişi olmuş. Atzkuri Kilisesi için Meryemin ikonasını yaptırmış.

Samtshe, 1040-50’lerde büyük feodal Laparit Bağvaşi’ye, daha sonra ise krallığa bağlıydı. Bu dönemde feodal Sula Kalmaheli, merkezi yönetimin oluşmasına öncülük etti ve Cakel-Tsihiscvarel ailesi Samtshe preslerinin başı oldu. Moğollar tarafından Samtshe’nin istila edilmesinden sonra, 1266 yılında, prens Sargis Cakeli Moğolların doğrudan egemenliğini kabul etti. 12-14. yüzyıllarda Samtshe ekonomik ve kültürel açıdan önemli gelişme gösterdi. Burada Sapara, Zarzma, Bieti, Çule kiliseleri inşa edildi; kanun kitabı (Beka-Ağbuğa’nın Kanunnamesi) hazırlandı. 16. yüzyılın ilk yarısında Samtshe ve çevresindeki topraklarda güçlü feodal yönetim Samtshe-Saatabago ortaya çıktı.

16. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlılar Samtshe’yi aşama aşama ele geçirdiler. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Samtshe’nin bir bölümü yeniden Gürcistan’a katıldı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.