Sakrament

Hristiyanlık

Sakrament, Hıristiyanlık'ta tanrının aktif olarak yer aldığına inanılan kutsal ayinlere verilen addır. Hıristiyanlık inancına göre sakrament tanrının kutsamasını, merhametini, lütfunu iştirak eden inananlara ulaştıran veya görünmeyen gerçekliği temsil eden görünen semboldür. Buna örnek olarak vaftiz etme verilebilir. Vaftizde su Kutsal Ruh'un hediyesinin lütfunu, günahların affını ve kilisenin bir üyesi olmayı temsil eder. Sakramente bir başka bakış ise Kutsayıcı Lütuf'un onayının fiziki bir işareti olmasıdır.

Yedi sakrament, Rogier van der Weyden ca. 1448

Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlarda 7 sakrament vardır, Protestanlarda 2, Quakerler ise sakramente inanmaz.

  1. Vaftiz: Hristiyanlığın kabulünün ikrarı.
  2. Evharistya (Kinonia - komünyon): Ekmek ve şarap ayini.
  3. Krizmasyon: Elçisel kilise geleneği, Kutsal Ruh ile güçlendirme.
  4. Tövbe ve Günah İtirafı: Ruhani kişiye, işlenmiş olduğu günahı itiraf etme, tövbe etmek.
  5. Yağ sürme: Hasta yağı ve ölüm halindekileri kutsama.
  6. Ruhbanlık: Rahiplik, Tanrı'ya ve kilise topluluğuna hizmet etmek için kendini adamış kişiler, ruhani görevliler.
  7. Evlilik: Evlilik antlaşması.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.