Sadettin Nüzhet Ergun

Sadettin Nüzhet Ergun (1901, Bursa – İstanbul, 1946), Türk edebiyat tarihçisi, yazar.

1901 yılında Bursa'da doğdu. Kolağası Ali Efendi'nin oğludur. Üsküdar İttihat ve Terakkî Mektebi ile Mekteb-i Sultani'de ilk ve orta öğrenimini gördü. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Divan, tekke ve halk edebiyatları üzerinde çalıştı. Müzikle ilgilendi. Harbiye Bakanlığı mümeyyizliğinden emekli Şeyh Said (Özok) Efendi'den pek çok ilahi meşk etmiştir. Az sayıda eser de bestelemiştir. Erken yaştaki vefatı Türk Şairleri ve Türk Musikisi Antolojisi gibi mühim yapıtları tamamlamasına engel olmuştur. Hasta olmasına rağmen ürün vermekte ısrar etmiş, maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmalarını defter ve kağıtlara dağınık biçimde telif etmiştir. Müsveddelerinin halen Kültür Bakanlı­ğı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde bulunduğu düşünülmektedir.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.