Standart hidrojen elektrodu

Standart hidrojen elektrodu (SHE) (veya Normal hidrojen elektrodu (NHE)), bir redoks elektrodu olup oksidasyon-redüksiyon potansiyellerinin termodinamik ölçümlendirilmesinin temelini oluşturur. Mutlak eletrot potansiyeli 25oC de 4,44 ± 0.02 V olmasına rağmen, tüm diğer elektrot reaksiyonlarıyla karşılaştırılabilmesinde temel olması açısından, hidrojenin standart elektrot potansiyel değeri (E0) tüm sıcaklıklarda sıfır olarak kabul edilmiştir.[1]. Herhangi bir elektrodun potansiyeli, standart hidrojen elektrodunun aynı sıcaklıktaki potansiyeli ile karşılaştırılır.

Hidrojen elektrodunun temelindeki yarı hücre reaksiyonu:

2H+ + 2e → H2(g)

şeklindedir.

Bu redoks reaksiyonu platin kaplı platin elektrot yüzeyinde gerçekleşir. Platin elektrot kulanmanın nedenleri arasında;

sayılabilir.

Nernst denklemi:

E={RT \over F}\ln {a_{H^+} \over (p_{H2}/p^0)^{1/2}}

veya

E=-{2.303RT \over F}pH - {RT \over 2F}\ln {p_{H2}/p^0}

şeklinde yazılabilir, ki burada:

Etkileşim

Platin kaplı platin elektrodun yüksek adsorbsiyon aktivitesi nedeniyle elektrot yüzeyinin ve çözeltinin, organik maddelerden ve havadaki oksijenden korunması büyük önem arzeder.

Yapısı

Standart hidrojen elektrodunun şematik yapısı

Standart hidrojen elektrodunun şematik yapısı yanda görüldüğü gibidir:

  1. platin kaplı platin elektrot
  2. hidrojen üfleme
  3. aktivitesi H+ = 1 mol dm−3 olan asidik çözelti
  4. oksijenle teması önleyen su tuzağı
  5. ikinci yarı hücrenin birleştirileceği rezervuar, ki bu, üzerinde çalışılan elektroda iyonik olarak iletken bir yol yaratır.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.