Sıvı

Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.Sıvılar sıkıştırılamazlar.

Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır.

Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir. Katılara göre daha fazla,gazlara göre ise daha az boşluklu yapıya sahiptir.

Örnek: Saf su ve şekerli su yalıtkanken, tuzlu su iletkendir..

Ölçü birimleri

Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür.Hacimin SI birimi metre küptür (m3 ) ve genellikle desimetreküpe eş olan litre kullanılır(1 dm3 = 1 L ).

Mekanik Özellikler

İçinde bulunduğu kabın şeklini almış bir sıvı

Sıkıştırılabilik

Sıvılar çok az sıkıştırılabilirdir. Su atmosfer basıncına (bar) her birim artış için milyonda yalnızca 46.4 sıkıştırır. .[1] , oda sıcaklığında basıncı yaklaşık 4000 bar (58,000 psi) artarsa, su haciminde sadece % 11'lik bir azalma ile karşılaşır.[2] Kimyada, sıvılar genellikle sıkıştırılamaz olarak kabul edilir.

Basınç

Bir yerçekimi alanı içinde , sıvılarda basınç her yöne iletilir ve sıvı derinliği ile doğru orantılı olarak artar.

burada:

sıvı yoğunluğudur.
yerçekimi ivmesidir.

Ses Yayılımı

Sıvılarda ses hızı şu şekilde hesaplanır: K Bulk modülü , ρ basınç. Örneğin ses; tatlı su içinde, tipik değerlerle, c 25 °C'de = 1497 m / s hızındadır.

Kaynakça

  1. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/compress.html
  2. Intelligent Energy Field Manufacturing: Interdisciplinary Process Innovations By Wenwu Zhang -- CRC Press 2011 Page 144
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.