Sıhri hısımlık

Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerine göre: Karı ve kocadan her birinin kan hısımları, öteki eşin, aynı derecede sıhrî hısmı olur. Evlenmenin sona ermesi ile sıhrî hısımlık sona ermez. Belli derecedeki hısımlar arasında evlenme yasağı ve tanıklıkan çekinme hakkı vardır. Hakimler hısımların davasına bakmaktan engellenebilir. Sıhri hısımların birbiri ile evlenmesi de engellenebilir.[1]

Kaynakça

  1. Açıklamalı İçtihatlı Türk Medeni Kanunu, Esat Şener, s.83
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.