Süt Endüstrisi Kurumu

SEK logosu

Süt Endüstrisi Kurumu (kısa adı: SEK), süt sanayisini geliştirmek, bu konuda özel kesime örnek ve öğretici olmak, sütçülük bölgelerinde gerekli süt işleme tesislerini kurmak, tarım kooperatifleriyle ilgili teşebbüslerde bulunmak üzere Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak ve sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanarak kurulmuş (1963) özel hukuk hükümlerine tabî iktisadi devlet teşekkülüdür.

Görevleri

Kurum, amacına uygun olarak Türkiye'de ve yurt dışında gerekli araştırmaları yapar, teknik ve idarî personel yetiştirilmesini sağlar, süt üretimini arttırmak amacıyla kurslar açar, yayın yapar, ürettiği süt ürünlerini satmak için pazarlar oluşturur, gerekli gördüğü yerlerde tesisler kurar.

İdari yapısı

Kurumun merkez teşkilâtı, dört kişilik Yönetim kurulu, bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, Hukuk müşavirliği, Teknik ve İdarî Müşavirler kurulu, Teftiş kurulu ve Savunma sekreterliğinden meydana gelir. Esas birimler, süt ve mamulleri işletmelerinin kuruluş yer ve imkânlarını, bunların işleyiş şekillerini, kurulmuş tesislerin ihtiyaçlarını tespit eden ve projeleri hazırlayan İmalât ve İstihsal Şubesi müdürlüğü; tesislerin kurulmasıyla ilgilenen İnşaat ve Gayrımenkuller Şubesi müdürlüğü; süt sanayisinin gelişmesi konusunda sosyal, iktisadî ve teknik araştırmaları yürüten Etüt ve Planlama Şubesi müdürlüğü; alım, satım, nakliyat ve depolama işlerini düzenleyen Ticaret Şubesi müdürlüğüdür.

Yardımcı birimler, Genel Muhasebe şubesi, İdarî İşler şubesi, Tanıtma ve Yayın Şubesi müdürlükleri ile roportörlüktür.

Özelleştirilmesi

1968 yılından itibaren Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetlerini sürdüren ve Adana, İstanbul, İzmir ve Kars'ta süt ve süt ürünleri fabrikaları bulunan Süt Endüstrisi Kurumu, Eylül 1995'te özelleştirilmiştir. SEK İstanbul işletmesi, aynı sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki sanayici ve gıda toptancılarından oluşan 164 kişilik bir grup tarafından satın alınmıştır. Koç Holding, 1997 yılında SEK hisselerinin %68'ini satın almıştır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.