Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul'daki Süleymaniye Camii medreselerinde, 1927 yılında kurulmuş olan kütüphane. I. Süleyman'ın oluşturmuş olduğu kütüphane bu kütüphanenin nüvesini oluşturdu.[1]

Yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır.[2] Cumhuriyet döneminde çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ve "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun" ile İstanbul'daki Yazma Eser Kütüphaneleri Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde toplanmıştır. Kütüphanedeki 106 koleksiyonda toplam 70.000 cilt kadar yazma ve 120.000 basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12.000 cilt kitap Türkçe; 50.000 cilt Arapça; 3.680 cilt ise Farsçadır.[2]

UNESCO tarafından oluşturulan "Dünya Belleği"ne giren ve Türkiye'de bulunan 3 dokümandan biri olan İbn-i Sina'nın elyazmaları da bu kütüphanede bulunur. (İngilizce liste için en:Memory of the World Register – Europe and North America)

Koleksiyonlar

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan en değerlileri Ayasofya, Bağdadlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisülküttap, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami koleksiyonlarıdır.[2] Kütüphanede şu koleksiyonlar yer alır.[3]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.