Sühreverdilik

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Sühreverdilik, (Arapça: سهروردية‎ Sühreverdiyye) bir Sufi tarikatı, İranlı bir Sufi piri Diyaüddin Ebu'n-Necib Es-Sühreverdi (1097 – 1168) tarafından kurulmuştur.

O, İmam-ı Gazali'nin bir mürididir.[1] Onun erkek kardeşi olan Ebû Hâmid Gazzâli. (ö. Hicri 545.) El-Nizamiyye Bağdat İslam Üniversitesi'nde Şafii fıkıh öğretmenliği yapmıştır. Kitab Adab El-Muridin ismindeki kitabı yazmıştır.

Diyaüddin Ebu'n-Necib Es-Sühreverdi'nin amcasının oğlu Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî Sühreverdilik tarikatını genişletmiştir. Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (1144 - 1234) ve onun bilgin Sufi tezi 'Avarif el-Ma'ârif'dir.

Sühreverdilik

 1. Muhammed
 2. Ali bin Ebu Talib
 3. Üveys Bin Amir-i Kareni
 4. Musa bin Yezid Raî
 5. İbrahim bin Edhem
 6. Şakîk Belhî
 7. Ebû Amr el-İstahurî
 8. Ebu Cafer el-Haddad
 9. Cüneyd Bağdadî
 10. Mimşâd Dîneverî
 11. Ahmed Dîneverî
 12. Muhammed el- Bekrî
 13. Kadı Vecihüddîn
 14. Ebû Hâmid Gazzâli
 15. Ebu’n-Necib Sühreverdî
 16. Şihâbeddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî

Dış bağlantılar

Notlar

 1. Bir tarikât şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse. Güncel Türkçe Sözlük
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.