Sökmen Bey

Sökmen Bey Türk komutan ve yönetici.

Babası Artuk Bey'in 1091'deki ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti tarafından Kudüs valiliği Sökmen Bey'e verildi. Sökmen Bey Ağustos 1096'ya dek bu görevde kaldı.

1098 ve 1104 yılları arasında Artuklu Beyliği'nin bir kolu olan Sökmenoğulları'nın kurucusu olarak Hasankeyf beyliği yaptı.

Mayıs 1104'te Harran'ı kuşatarak Musul yönünde ilerlemek suretiyle Bağdat'ı fethetmek isteyen Haçlılarca yönetilen Urfa Kontluğu'nun kontları Baudouin du Bourg ve Josselin de Courtenay'yi Harran Muharebesi'nde (Belih Çayı Muharebesi) ağır bir yenilgiye uğrattı ve esir etti.[1]

Ekim 1104'te Şam yakınlarındaki Karyateyn'de öldü.

Kaynakça

  1. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s. 45
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.