Ruth Benedict

Ruth Benedict, eö Fulton (d. 5 Haziran 1887, New York kenti - ö. 17 Eylül 1948, New York kenti), kuramlarıyla, kültürel antropoloji üzerinde derin etkide bulunmuş antropolog.

Yaşamı

Poughkeepsie'deki (New York) Vassar College'da İngiliz edebiyatı okudu (1905-09). Gençliğinde edindiği hümanist eğilimlerin etkisiyle antropolojiye yöneldi. 1920'lerde bu bilim dalıyla uğraşmasına karşın, Anne Singleton takma adıyla 1930'ların başına değin şiir yazmayı sürdürdü. Toplumsal bilimlerdeki ilk çalışmalarından başlayarak kültürü, düşünsel, dinsel ve estetik öğelerin toplamından oluşan bir yapı olarak ele aldı. Columbia Üniversitesi’nde okuduğu dönemde Amerikan antropolojisinin babası olarak bilinen Franz Boas’ın öğrencisi oldu.[1] Columbia Üniversitesi'nde Boas'ın yönetiminde yazdığı, Kuzey Amerika Yerlileri arasında yaygın bir konuyu işleyen The Concept of the Guardian Spirit in North America (1923; Kuzey Amerika'da Koruyucu Ruh Düşüncesi) adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1930'da Columbia Üniversitesi'nde asistan, 1948'de de profesör oldu.

Alan çalışması yapmak için, ABD'nin güneybatısındaki California Seranoları ve Kanada Karaayakları arasında yaşadı. Folklor ve din üzerine araştırmalarını iki ciltlik Zuni Mythology'de (1935; Zuni Mitolojisi) topladı. On dört dile çevrilen Patterns of Culture'da (1934; Kültür Modelleri), herhangi bir toplumdaki olası insan davranışlarının, yalnızca küçük bir bölümünün ayrıntılı olarak ele alındığını ya da öne çıkarıldığını göstermeye çalıştı. Bu davranış biçimlerinin belirli model ya da yapılar içinde nasıl bütünleştiğini açıkladı; her kültürel olguyu içinde oluştuğu kültür ortamında değerlendirerek kültürel göreceliği savundu.

Benedict, insanların eşitliği sorununa bir katkı olarak Race: Science and Politics (1940; Bilim ve Siyaset Açısından Irk) kitabını yazdı. Japon kültürü üzerindeki incelemelere antropolojik yöntemleri uygulayarak yürüttüğü çalışmalarını The Chrysanthemum and the Sword (1946; Krizantem ve Kılıç: Japon Kültür Örnekleri; 1966) adlı kitapta topladı.

Öldüğü zaman, çağdaş Avrupa ve Asya kültürleri konusunda iddialı bir inceleme projesini yönetmekteydi. Margaret Mead'in yazdığı yaşamöyküsü Ruth Benedict 1974'te yayımlandı.[2] Yıllarca Amerikan Antropoloji Cemiyeti’nin başkanlığını yapan Ruth Benedict, aynı zamanda Amerikan Folklor Derneği’nin de önde gelen üyelerinden biriydi.

Kaynakça

  1. Ruth Benedict, iskultur.com.tr
  2. "Ruth Benedict", Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition, 1994.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.