Rus alfabesi

Büyük harflerle Rus alfabesi

Rus alfabesi (Rusça: русский алфавит, russki alfavit), Rusça'nın yazımında kullanılan alfabedir. Kiril alfabesinden türemiş olup 33 harften oluşmaktadır.

Alfabe

Harf El yazısı Adı Eski adı UFA Sayı değeri
А а а
[a]
азъ
[as]
/a/ 1
Б б бэ
[bɛ]
буки
[ˈbukʲɪ]
/b/ veya /bʲ/
В в вэ
[vɛ]
вѣди
[ˈvʲedʲɪ]
/v/ veya /vʲ/ 2
Г г гэ
[ɡɛ]
глаголь
[ɡlɐˈɡolʲ]
/a/ 3
Д д дэ
[dɛ]
добро
[dɐˈbro]
/d/ veya /dʲ/ 4
Е е е
[je]
есть
[jesʲtʲ]
/je/, / ʲe/ veya /e/ 5
Ё ё ё
[jo]
/jo/ veya / ʲɵ/
Ж ж жэ
[ʐɛ]
живѣте
[ʐɨˈvʲetʲɪ][1]
/ʐ/
З з зэ
[zɛ]
земля
[zʲɪˈmlʲæ]
/z/ veya /zʲ/ 7
И и и
[i]
иже
[ˈiʐɨ]
/i/ veya / ʲi/ 8
Й й и краткое
[i ˈkratkəɪ]
и съ краткой
[ɪ s ˈkratkəj]
/j/
К к ка
[ka]
како
[ˈkakə]
/k/ veya /kʲ/ 20
Л л эл veya эль
[ɛl] veya [ɛlʲ]
люди
[ˈlʲʉdʲɪ]
/l/ or /lʲ/ 30
М м эм
[ɛm]
мыслѣте
[mɨˈsʲlʲetʲɪ][2]
/m/ veya /mʲ/ 40
Н н эн
[ɛn]
нашъ
[naʂ]
/n/ veya /ɲ/ 50
О о о
[о]
онъ
[on]
/o/ 70
П п пэ
[pɛ]
покой
[pɐˈkoj]
/p/ veya /pʲ/ 80
Р р эр
[ɛr]
рцы
[rt͡sɨ]
/ɲ/ veya /rʲ/ 100
С с эс
[ɛs]
слово
[ˈslovə]
/s/ veya /sʲ/ 200
Т т тэ
[tɛ]
твердо
[ˈtvʲerdə]
/t/ veya /tʲ/ 300
У у у
[u]
укъ
[uk]
/u/ 400
Ф ф эф
[ɛf]
фертъ
[fʲert]
/f/ veya /fʲ/ 500
Х х ха
[xa]
хѣръ
[xʲer]
/x/ 600
Ц ц це
[tsɛ]
цы
[t͡sɨ]
/t͡s/ 900
Ч ч че
[tɕe]
червь
[t͡ɕerfʲ]
/t͡ɕ/ 90
Ш ш ша
[ʂa]
ша
[ʂa]
/ʂ/
Щ щ ща
[ɕɕæ]
ща
[ɕt͡ɕæ]
/ɕɕ/
Ъ ъ твёрдый знак
[ˈtvʲɵrdɨj znak]
еръ
[jer]
Ы ы ы
[ɨ]
еры
[jɪˈrɨ]
/ɨ/
Ь ь мягкий знак
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak]
ерь
[jerʲ]
/ ʲ/
Э э э
[ɛ]
э оборотное
[ˈɛ əbɐˈrotnəɪ]
/ɛ/
Ю ю ю
[ju]
ю
[ju]
/ju/ veya / ʲʉ/
Я я я
[ja]
я
[ja]
/ja/ veya / ʲæ/
1917-18'de kaldırılan harfler
І і і десятеричное
[i]
/i/ veya / ʲi/ veya /j/ 10
Ѳ ѳ ѳита
[fʲɪˈta]
/f/ veya /fʲ/ 9
Ѣ ѣ ять
[jætʲ]
/e/ veya / ʲe/
Ѵ ѵ ижица
[ˈiʐɨtsə]
/i/ veya / ʲi/
1750'de kaldırılan harfler
Ѕ ѕ зѣло
[zʲɪˈlo][3]
/z/ veya /zʲ/ 6
Ѯ ѯ кси
[ksʲi]
/ks/ veya /ksʲ/ 60
Ѱ ѱ пси
[psʲi]
/ps/ veya /psʲ/ 700
Ѡ ѡ омега
[ɐˈmʲeɡə]
/o/ 800
Ѫ ѫ юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
/u/, /ju/ veya / ʲɵ/
Ѧ ѧ юсъ малый
[jus ˈmɑlɨj]
/ja/ veya / ʲa/
Ѭ ѭ юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲirəvənnɨj]
/ju/ veya / ʲɵ/
Ѩ ѩ юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑlɨj jɪˈtʲirəvən.nɨj]
/ja/ veya / ʲa/

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.