Ruhbani Kod

Ruhbani Kod (İbranice: תורת כהנים, Torat Kohanim), akademik topluluk tarafından, Tevrat'ta bulunan ve Kutsal Kod, Ahit Kodu, Ayin Dekalogu ile Etik Dekalog dışında kalan kanunlara denir. Ruhbani Kod, Levililer kitabının büyük bir kısmını ve Sayılar kitabındaki bazı yasaları oluşturur. Bu kodlar Tevrat'taki mitsvaların üçte birini oluşturur, dolayısıyla Yahudi kanunlarının büyük bir kaynağıdır.

"Ruhbani" denmesinin sebebi hem büyük bir bölümünün ayinlerle ilgili olması, hem Yahudi ruhban sınıfı ile ilgili kanunlar bulunması, hem de Kutsal Kod dışında kalan kanun kodlarının tamamının Ruhbani kaynakta yer almasıdır. Belgesel hipoteze göre Ruhbani Kod, Etik Dekalog ile Ahit Kodu'na rakip olarak çıkmıştır ve Kutsal Kod'un tamamlayıcısıdır.

İçeriği

Kodun çoğunluğu Levililer kitabından gelmesine rağmen Tevrat'ın diğer kitaplarında da bazı yasalar bulunmaktadır. Bu kodlar genel olarak aşağıdaki konularla ilgili kanunları içerir:

Ayin kuralları ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır:

RAB sizi kutsasın Ve korusun;
RAB aydın yüzünü size göstersin Ve size lütfetsin;
RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.