Roy Forbes Harrod

Roy Forbes Harrod (d. 1900 - ö. 1978) İngiliz ekonomist

Post-Keynezyen ekonominin temelini oluşturan görüşlere sahip olan R.Harrod'un ekonomi bilimine getirdiği en büyük yenilik, iktisadi büyüme teorisi için oluşturduğu modeldir. Statik Keynezyen Teori'nin dinamikleştirilmesi ve uzun dönem istikrarlı büyüme şartlarının açıklanması açısından önemli olan Harrod modeli, meslektaşı Domar'ın da aynı özellikleri incelemesinden dolayı Harrod-Domar Modeli olarak bilinir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.