Riya

Bir İslam dinî terimi olarak riya, dünyevî çıkarlar elde etmek için dindar gibi görünmek veya ibadetleri yerine getirmektir.[1] Örneğin mal, mevki, saygı, şöhret vs. kazanmak için yapılan ibadetler riya kabul edilir.[1] Gıybet eden (birinin aleyhinde konuşan) kimsenin gıybet ettiği kimseyle "pişman olmadan" helalleşmesi de riya kabul edilir.[1]. İslam'da riya haramdır.[1] Riya görünüşte ibadet, aslında dine ihanettir.[2]

Etimoloji

Arapça riyâ (göründüğü gibi olmama, ikiyüzlülük) kavramından Türkçeye geçmiştir.[3] Riya yapan kişiye riyakâr veya mürai denir. Riyakâr bir kimse, din bilgisi varsa münafık, yoksa yobaz olarak adlandırılır.[1]

Riyanın zıddı olan İslam dinî kavramı ihlastır (samimiyet).[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 İslam Ahlakı - Hakikat Kitabevi ISBN 975-92119-5-5
  2. Ateşin yakmadığı aşık Kıssaların diliyle iman - Semerkand Dergisi - Nisan 2007
  3. "riya." Nişanyan Sözlük.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.