Risâletü'n-Nushiyye

Risâletü'n-Nushiyye (Farsça: رسالة النصحيّة), Yunus Emre'nin ilk eseri Dîvân'ndan sonra ikinci ve son eseri. Eser Türkçe: "Nasihatler Kitabı" anlamına gelmekte olup, mesnevi biçiminde yazılmıştır. Risalenin sonunda yazıldığına göre "Söze tarih yedi yüz yediydi, Yunus canı bu yolda fidiydi" mısrasından 1307 veya 1308 yılında yazıldığı tarih düşme sanatıyla belirtilmiştir.

İçerik

Aruz ölçüsü ile yazılmış şiirler 573 beyitolup failatün failün ölçüsüyle yazılmış 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra, kısa bir düz yazı vardır. Arkasından [ruh, nefis, kanaat, gazap, sabır, haset, cimrilik, akıl] gibi konuların işlendiği destanlar gelir. Buradaki beyitler müfteilün müfteilün fâilün/-..-/-..-/-.- ölçüsüyle yazılmıştır.

Eserin toplam beş nüshası bulunmaktadır:

  1. 1 Nüsha Fatih Kitaplığında,
  2. 1 Nüsha Üsküdar Selimağa Kitaplığında,
  3. 1 Nüsha Yahya Efendi Kitaplığında ,
  4. 1 Nüsha Nur-i Osmani Kitaplığında
  5. 1 Nüsha Taşbasması Nüsha

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.