Rezervuar mühendisliği

Bir kuyunun açılacağı yerin belirlenmesi amacıyla, rezervuar mühendisleri tarafından kullanılan bir harita örneği. Bu ekran görüntüsü Vermilion Parish , Erath, Louisiana'da bulunan Erath alanında, 8.500 ft derinlikteki gaz ve petrol rezerv formasyonları için harita yazılımı tarafından oluşturulmuştur. Burada fay hattı mavi/yeşil çizgiler arasında ve mor/sarı/kırmızı kontur renklerinde gösterilmiştir. Haritanın ortasındaki ince kırmızı yuvarlak çizgi ise üst petrol rezervini göstermektedir. Çünkü doğalgaz yağı yüzeyde yer alır. İnce kırmızı renkli çizgi ise doğalgaz/petrol ile temas eden bölgeyi belirler.

Rezervuar mühendisliği veya rezervuar mühendisi, petrol ve doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesi ve üretim esnasında ortaya çıkan drenaj problemlerinin çözülmesinin yanı sıra işlemlerde yüksek ekonomik canlanma elde edebilmek için bilimsel prensipleri hayata geçiren petrol mühendisliğinin bir kolu ve türüdür. Rezervuar mühendislerinin çalışma araçları, yeraltı jeoloji uygulamalarında da kullanılan rezervuarlardaki kayalar içerisinde bulunan ham petrol, doğal gaz, su, sıvı veya buhar aşamalarının davranışlarını yöneten temel fizik ve kimya yasaları ile matematiktir. Rezervuar mühendisleri ayrıca menkul kıymetler ve borsa komisyonlarının özellikle ilgisini çeken ve diğer düzenleyici kurumların mali raporlamalarında kullandıkları doğru rezerv tahminlerini yaparlar. İşlerindeki diğer bir sorumluluk ise sağlıklı testler, sondajlar, keşifler ile tamamlanmış planlamalar, ekonomik modellemeler, rezervuar sıvılarının PVT analizi, sayısal rezervuar modellemesi ve üretim tahminleridir. Rezervuar mühendisleri petrol üretim şirketlerine elde edilen hidrokarbon ürünlerinin su ve diğer yabancı maddelerden rafine edilmesi işlemlerindeki maliyetleri hesaplar ve rezervuarın rafine işlemleri için uygun maliyetlerin neler olduğu konusunda şemalar sunarlar. Bu değerlendirmeler, alan geliştirme planlaması için merkezi bir rol oynamaktadır. Birçok hidrokarbon üreticisi ülkedeki yasal değişiklikler nedeniyle, ülkelerin sera gazı emisyonunu en aza indirgemek için uyguladıkları karbon ayrıştırma projelerinin tasarım ve uygulamalarında yer alırlar.

Rezervuar mühendisleri genellikle iki alanda uzmanlaşmışlardır. Bunlar;

Rezervuar mühendisleri bir yeraltı haznesindeki petrol ve doğal gaz üretimi tahminlerinin belirsizliğini değerlendirmek için rezervuar simülasyonu araçlarını kullanır. Petrolün belirsizlik değerlendirmesinin yönetimi ve doğru kararlar ancak belirsiz doğal gaz rezervuarları için belirsiz modellemeler/sonuçlara bakılarak yapılır.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.