Reyhâne bint Zeyd

Reyhâne bint Zeyd
Muhammed'in eşi
Eş(leri) Muhammed bin Abdullah
Babası Zeyd bin Amr
Doğum 612
Ölüm 631
Dini İslam

Reyhâne bint-i Zeyd (Arapça: ريحانة بنت زيد ), İslâm peygamberi Muhammed’in eşlerinden biri.[1][2][3] Reyhâne bint-i Zeyd, Medîne'de yaşayan Yahudi Beni Kureyza kabilesindendir. Silsilesi; Reyhâne binti Şem’ûn İbn-i Yezid veya Reyhâne binti Zeyd İbn-i Amr İbn-i Hanefe bin Şem’ûn bin Yezid’tir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.[4][5][6]

Evliliği

Reyhâne bint-i Zeyd, Benî Kurayza Gazvesi’nde esir düşmüş, sonradan Müslüman olmuştur. İslam Peygamberi Muhammed ile evliliği Müslümanlığı kabul etmesinden sonradır.[1][2] Ahzâb Suresi: 26-27 ayetlerinin Benî Kurayza Gazvesi’ne işaret ettiği kabul edilmektedir.[2][3]

İbni İshak'a göre, Muhammed onu esir bir cariye köle olarak yanına almış ve ona İslamı kabul edip eşi olmasını teklif etmiştir. Fakat o bu isteği reddetmiştir. Bazı kaynaklara göre ise Reyhane sonradan Müslüman olmuş fakat hür Müslüman kadınlar gibi başını örtmeyi reddederek cariye bir köle olarak kalmıştır.[7] Peygambere "Beni nikahlamaktansa, cariyen olarak muhafaza et! Ben bir cariye kadın olarak kalmak isterim, zira hür Müslüman kadınlar gibi başıma örtü ve yüzüme peçe takınmak istemiyorum." dediği bazı kaynaklarda kaydedilir.[8] Yine aynı kaynaklarda Reyhane'nin: "kadın köleler tarzında örtünmek istediği" ifadesi yer almaktadır.[9] Reyhane'nin başını örtmeyi reddetmesi[10] Muhammed ile aralarında gerginliğe sebep olmuş fakat daha sonra bu sorun giderilmiştir.[11]

Vefâtı

Muhammed'den önce m. 631 yılında Medine’de vefât etti, Bakî kabristanlığına defnedildi.[4][5][6]

Kaynakça

 1. 1 2 Annelerimiz Ezvac-ı Tahirat, Hilal Çelikkol Kara, Nesil Yayınevi, ISBN 978-975-269-474-3
 2. 1 2 3 http://www.islamkent.org/threads/37323-Her-g%C3%BCn-10-dk-ay%C4%B1r%C4%B1n!-(Hz-Muhammed-(sav)-in-hayat%C4%B1)/page5 Doç Dr Casim AVCI Hz.Muhammed (sav)'in hayatı
 3. 1 2 Hikmet derneği
 4. 1 2 Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8, s.129
 5. 1 2 El-İstiâb cild-4, s.309-310
 6. 1 2 El-Envâr-ül-Muhammediyye sh-158
 7. sorularlaislamiyet.com Müslüman olunca Rasulullah ona kendisini kölelikten azat edip nikahlı hanımı olmasını istemiş, fakat o Belazuri'nin Ensâbu'l- Eşraf'ındaki bir hadiste geçtiğine göre kendisine şöyle cevap vermişti: "Beni nikahlamaktansa, cariyen olarak muhafaza et! Ben bir cariye kadın olarak kalmak isterim, zira hür Müslüman kadınlar gibi başıma örtü ve yüzüme peçe takınmak istemiyorum." Hz. Peygamber onun bu cevabı üzerine köle bir Müslüman kadın ve kendi cariyesi olarak kalmasına rıza göstermişti. (bk. Hamidullah, II, 774, nr. 1117)
 8. Hamidullah, II, 774, nr. 1117
 9. Görüldüğü gibi onun başörtü karşıtlığı yaptığı, başörtüsüne karşı çıktığı ve bunu reddettiği söz konusu değildir. Zaten böyle olsa, Rasulullah onu ölünceye kadar evinde câriye hanımı olarak tutar mıydı? O sâdece, kadın köleler tarzında örtünmek istediğini ifade etmek istemiştir.
 10. Anlaşılıyor ki Reyhâne, hür kadınların kölelerden daha ağır olan İslâmî sorumluluklarını yüklenmek istememiş ve Rasulullah'ın câriyesi olarak kalmıştır. Rasulullah onu azat edip evlendi mi yoksa câriyesi olarak onunla evlilik ilişkisini mi sürdürdüğü konusu; tarihçiler arasında tartışmalıdır. Kanaatimize göre Reyhâne vâlidemiz, ölünceye kadar câriye kalmıştır.
 11. Ibn Hajar. Isabaha. Vol. IV, pg. 309.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.