Retrograd amnezi

Retrograd Amnezi (RA) bir hastalık ya da yaralanma öncesi yaşanan olayların ve öğrenilen bilgilerin hafızadan silinmesidir.[1] Retrograd Amnezi Ribot Kanunu ile bağlantılı görülmektedir. Buna göre hastaların travmaya yakın olayları hafızadan silmeleri eski anılara oranla daha muhtemeldir.[2]

Beyin yapısı

En yaygın görülen bölgeler hipokampus, ara beyin ve temporal lob gibi anısal bellek ve bildirimsel bellek bölgeleridir

Beyin plastisitesi hasardan dolayı beynin zarar görmüş yapıyı tercih etmeyip yeni nöral bağlantılar kurmasıdır. Böylece beyin belirli ölçüde zarar görmüş hipokampustan bağımsız çalışmayı öğrenir. Örneğin eski anılar zamanla sağlamlaştırılır ve Wernicke Bölgesi gibi özel beyin bölgeleri çalışmak için yeni nöral yollar üretir.

Retrograd Amnezi Türleri

Daha önce de bahsedildiği gibi,RA(retrograd amnezi) beynin otobiyografik bilgi içeren özellikle anısal ve bildirimsel bellek ile alakalı bölgelerindeki etkilerden doğar.Çok ekstrem vakalarda hastalar kim olduklarını dahi unutabilirler.Bu genel amnezinin çok daha şiddetli bir halidir.Ancak hafıza kaybı kişinin anıları hatırlama yetisine göre belirli bir alanda veya özel bir konuda tezahür edebilir.

Geçici Retrograd Amnezi

Standart modellerde görüldüğü üzere iyileşme genelde Retrograd Amnezinin ilk aşamalarından sonra gerçekleşir. Bulgulara göre; hipokampus, yalnızca diğer beyin bölgeleri uzun süreli konsolidasyonu üstleninceye dek geçici ve kısa süreli konsolidasyonda yer alır.Hipokampal oluşumdaki herhangi bir hasarın retrograd amneziye sebep olmadığı gerçeği, diğer beyin yapılarının daha bağımsız çalışabildiğinin göstergesidir. Retrograd amnezi hasarın ölçüsüne göre Korsakoff Sendromu ya da Alzheimer Hastalığı gibi ilerleyebilir.

Sebepler

Retrograd amnezinin sebepleri hala inceleniyor olsa da, genellikle kafa yaralanmalarına, travmalara, Korsakov Sendromu'na bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Aynı zamanda anterograd amnezisi olanlarda da görülebilmektedir.

Retrograd amnezinin sebebini açıklamak için kullanılan üç modele göre, hipokampusun beyinde hafızanın sağlamlaştırılması için kullanılan üç temel birimden biri olduğu kabul ediliyor. Bu işlem sırasında, Hipokampus bilgiyi uzun süreli olarak saklanması için Neokorteks'e gönderilmeden önce hızlıca depolayan bir aracı işi görüyor. Yeni bir bilgi işlenirken, temporal loba geçici olarak ihtiyaç duyuluyor; öğrenme güçlendikçe neokorteks, temporal lobdan daha bağımsız bir hale geliyor.

Spesifik vakalar üzerinde yapılan araştırmalar, retrograd amnezinin şiddetinin hipokampus üzerinde bulunan bozulmuş bölgelerle ilgili olduğunu gösteriyor. Hipokampusun CA1 bölgesi ile sınırlı bir alanın hasar görmesi,sadece kısa süreli (1 ile 2 sene arası) bir retrograd amneziyi tetikleyebiliyor. Hipokampusun tamamını etkileyen daha geniş kapsamlı bir hasar ise kademeli olarak 15 ila 25 yıl arası sürecek bir retrograd amneziyi tetikleyebiliyor. Temporal lob üzerinde bulunan geniş çaplı ve diğer bölgeleri de etkileyen lezyonlarla ilgili yapılan bir başka çalışma ise, bu lezyonların daha kapsamlı, 40-50 yıllık bir retrograd amneziye sebep olabildiğini gösterdi. Bu bulgulara göre, retrograd amnezinin şiddetinin ve süresinin hipokampustaki ve çevresindeki yapılardaki hasara bağlı olduğu söylenebilir.

Ortak olarak üzerinde durulan retrograd amnezi sebepleri, her zaman bir retrograd amneziyi tetiklemeyebilir.

Kaynakça

  1. Hunkin, N., Parkin, A., Bradley, V., Burrows, E., Aldrich, F., Jansari, A., & Burdon-Cooper, C. (1995) Focal retro grade amnesia following closed head injury: A case study and theoretical account, Neuropsychologia, 33(4) 509-523. doi:10.1016/0028-3932(94)00136-D
  2. Wixted, J. T. (2004).
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.