Raman saçılması

Raman saçılması, lineer optik süreçte, elastik olmayan foton saçılmalarından biridir. Aydınlatma kaynağından gelen fotonların büyük bir çoğunluğu atom ya da molekülden elastik bir şekilde saçılır. Buna Rayleigh saçılımı denir. Ancak bazıları (yaklaşık olarak 10 milyonda 1 foton) uyarılmış bir şekilde saçılırlar. Bu tür saçılmada yayımlanan fotonların frekansları elastik saçılmada olduğundan genelde daha düşüktür ve algılanabilmeleri için çok özel dedektörler gerekir.

Gazlarda vibrasyonel, rotasyonel ya da molekülün elektronik enerji seviyesindeki değişim ile Raman saçılması meydana gelebilir. Hint asıllı fizikçi C. V. Raman'ın adıyla anılan bu saçılma türü, 1922 yılında "Molecular Diffraction of Light," adlı yayın ile Raman ve ekibi tarafından bilim camiasına duyurulmuştur.

Raman saçılması kristal halindeki bir yapının karakterizasyonu için kullanılabilir. Uyarıcı foton ile kristal örgüsü üzerinde tetiklenen fononlar etkileşime girerek, uyarıcı fotondan bir fonon kadar düşük ya da yüksek enerjili bir foton açığa çıkararak saçılırlar. Bu yönteme Raman spektroskopisi denir.

Kaynakça

  1. A. C. Eckberth, Laser Diagnostics for Combustion Temperature and Species, Gor- don and Breach Publishers, 1996.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.