Ra'd Suresi

Ra'd Suresi
سورة الرعد
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Gök gürültüsü
Sayısal bilgiler
Sure numarası 13
Ayet sayısı 43
Kelime sayısı 854
Harf sayısı 3450

Ra'd Suresi (Arapça: سورة الرعد) Kur'an'ın 13. suresi olup 43 ayettir. Adını, 13. ayette geçen ve 'gök gürültüsü' anlamına gelen “Ra’d” kelimesinden almıştır.

İlgili ayet şöyle der; "13- ""Gök gürültüsü"" O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkularından tesbih ederler.. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise Allah hakkında çekişip-tartışırlar. O, gücü pek çetin olandır."

Dikkat çeken konular

Surenin ikinci ayeti Göğün yükseltilmesinden bahsetmektedir. Başka ayetlerde de bahsedildiği gibi Kur'ana göre yer ve gök önceleri bitişik iken sonraları ayrılmış ve gök yükseltilmiştir. bu ifadelerin sümer mitolojisi ile paralellik göstermesi bazı araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Dikkat çeken diğer bir ifade "Sonra da Arş'a oturdu" ifadesidir. Antropomorfik çağrışım yapan bu anlatımlar İslam ilahiyatçılarına göre mecazdır.

Tevrat' anlatımlarında sözü edilen Aden bahçesi ile örtüşen ve diğer bazı kavramlar gibi tevrat kaynaklı olduğu düşünülen bir kavram 23. ayette sözü edilen Adn cennetidir. Ancak Tevrat'a göre Ademin yaratıldığı Aden bahçesi Dünya üzerinde bir bahçedir ve içerisinden Nil, Fırat gibi ırmaklar akar.

Surede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile Arap paganların İslam hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.

Dış bağlantılar

Tarihsel önce:
Muhammed Suresi
Sure metni: Ra'd Suresi Tarihsel sonra:
Rahman Suresi
Kur'an'da sırası:
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.