Rûşenilik

Rûşeniyye Tarikatı, Rûşeni Ömer Dede'nin şeyhi bulunduğu tarikattır.

Bilinen müridlerinden İbrahim Gülşenî gösterilebilir.

Bu tarikata göre; ibadetin esası zikirdir. Tam olarak, Allah'ın adlarını anmayı esas tutan bir yoldur. Buna göre Rûşeni Ömer Dede'nin şu ayeti rivayet ettiğine inanılır: "Haberiniz olsun ki Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir."

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.