Quasispecies modeli

Quasispecies modeli (Türkçe için 'quasispecies' yerine çeyrek tür öneriliyor) fiziksel kimya çatısı altında kendi kendini kopyalayan varlıkların Darwinci evrim süreci açısından tanımlanmasıdır. Sadeleştirirsek; bir quasispecies (çeyrek tür), geniş bir yavru kesitinin içinde ana-babadan farklı bir veya daha fazla mutasyonu içermesi beklenen yüksek mutasyon oranına sahip alt gruptur. Bu, evrimsel perspektif açısından genetik olarak aynen kopyalanmış yavrulara sahip bir genotipe sahip olan tür kavramı ile zıttır.

Bu RNA veya DNA gibi kendi kendini kopyalayan makromoleküllerin evrimsel süreçlerini veya bakteri veya virüsler gibi cinsiyetsiz basit organizmaları kalitatif olarak anlamanın sağlanmasında çok yararlıdır (bakınız viral quasispecies) ve yaşamın kökeni erken dönemlerinde bir şeyleri açıklamada yardımcıdır. Bu modele dayandırılan kantitatif modeller zordur çünkü girdi olarak iş gören parametreleri gerçek biyolojik sistemlerden elde etmek güçtür.Quasispecies model Eigen[1] tarafından yapılan bir ön çalışmaya dayanarak Manfred Eigen ve Peter Schuster[2] tarafından ortaya konmuştur.

Dipnotlar

  1. Şablon:M. Eigen, "Selforganization of Matter and the Evolution of Biological Macromolecules, " ''Naturwissenschaften'' 58 (1971): 465-523.
  2. Şablon:M. Eigen and P. Schuster, ''The Hypercycle: A Principle of Natural Self-Organization'' (Berlin: Springer, 1979)

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.