Psikiyatr

Psikiyatr, sinir sistemindeki bozuklukları ve bunların doğurduğu hastalıkları inceleyip tedavi eden bir uzman hekim.

Psikiyatri Alanında yüksek lisans sahibi olan kişidir, bu alandaki yoğun araştırmalar sayesinde son yıllarda çok gelişmiş bir hekimlik dalıdır. Modern hayatın şartlarından kaynaklı olarak sinir ve akıl hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. Eskiden çağlarda, batı dünyasında ve günümüzdeki gelişmiş birçok medeniyet'te tehlikeli akıl hastalıklarını, çevrelerine zararlı olamasınlar diye, akıl dengelerini bozan nedenler araştırılmadan ve iyileşmeleri için gerekli tedaviye girişilmeksizin, akıl hastanelerine kapatmakla yetinirlerdi. Aynı tarihlerde ise Osmanlı medeniyetinde hastalıkların sebepleri araştırılır, hastalar sınıflandırılır ve Edirne'deki Darüşşifa'da çeşitli tedavi yöntemleriyle ve özellikle müzik ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde, psikiyatr ya da sinir hastalıkları uzmanı, akıl dengesizliklerini başlangıçta meydana çıkarmaya yarayan usullere başvurmakta ve hastalarını iyileştirebilecek bir yığın çareye sahip bulunmaktadır: Yatıştırıcı ilaçlar, fizik tedavi (elektroşok), hareket reedükasyonu, serbest ya da güdümlü denge çalışmaları, elverişli çevre ve hayat şartlarının yaratılması gibi...

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.