Priskos

Priskos ya da diğer adıyla Romalı Priscus, MS 5. yüzyılda yaşamış Romalı diplomat, Bizans tarihçisi ve retorik ustasıdır.

Biyografi

Priskos'un 410-420 yıllarında, bugünkü Rumelifeneri'nin yerinde kurulmuş olan Panion'da doğduğu düşünülmektedir. Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius zamanında diplomat olan Maximinus ile birlikte Atilla'ya karşı yürütülen diplomaside rol almıştır. Hun devletinde diplomatik görevle seyahat ederken 8 yıl önce Hunlara esir düşmüş, Hun kültürüne göre giyinen Yunan bir tüccarla karşılaşmıştır. Tüccar özgür bırakılmasına rağmen Hunlar arasında kalmayı seçtiğini söylemiştir. Priskos, Bizans ve Barbar kavimler arasındaki yaşam kalitesi ve adalet farkını bu örnekle söylemiştir. Roma'da bulunduktan bir süre sonra Mısır'a gitmiştir. 472 yılında öldüğü düşünülmektedir.

Eserleri

Priscus 8 ciltlik Bizans tarihi kitabının da yazarıdır. Kitap, Atilla'dan Zeno (imparator)'a kadar olan tarihi kapsamaktadır. Priskos'un yazıları tarafsızdır ve Atilla dönemi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Hakkındaki eserler

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.