Prisbit

Prisbit ya da Parsbit, 730'lu yıllar boyunca Hazar Kağanlığı'nın kadın kağanı. Prisbit, Müslüman kaynaklarında "Hazarlar kağanının annesi" olarak geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise Barsbek adyla geçmektedir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/2/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.