Pozitron

Pozitron
İçerik: Temel parçacık
Ailesi: Fermiyon
Grubu: Lepton
Kuşak: Birinci
Etkileşim: Kütleçekim, Elektromanyetik, Zayıf
Teori: Paul Dirac, 1928
Keşif: Carl D. Anderson, 1932
Sembol: β+ , e+
Kütle: 9.1093826(16) × 10-31 kg

1/1836.15267261(85) amu

0.510998918(44) MeV/c2
Elektrik yükü: 1.602176462(63) × 10-19 C
Spin: ½
İmha

Pozitron, elektronun karşı parçacığı olan artı yüklü leptondur.

Antiparçacık kavramının ilk örneği "pozitrondur". Pozitronun varlığı deneysel olarak kanıtlanmadan önce bir hipotez olarak ortaya atılmıştı. 1928'de İngiliz fizikçisi Paul Dirac, Schrödinger denklemini genişletti. Dirac'ın amacı Schrödinger denkleminin görelilik teorisiyle uyumlu hale getirmekti ama daha fazlasını elde etti.Dirac'ın denklemi spin kuantum sayısını s=1/2 olarak veriyordu ve böylece elektron spini öngörülmüş oluyordu.

Dirac denklemi elektrona uygulandığında, yükü +e olan ikinci bir parçacığın da aynı denklemi sağlayacağı görüldü.Yükü pozitif olarak bilinen tek parçacık proton olduğundan, Dirac önce yazdığı denklemin protonuda kapsadığını zannetti. Fakat kısa sürede,+e yüklü bu parçacığın elektronla aynı kütleli ve aynı spinli olması gerektiği anlaşıldı. Bugün bu parçacığın "pozitron" olduğunu biliyoruz. (pozitif elektron da denir), 1932 yılında ABD'li fizikçi Carl David Anderson tarafından kozmik ışınlarla gözlenmiş ve keşfedilmiştir.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.