Postmodern durum

Bu madde veya bölüm Postmodernite maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

Jean-François Lyotard'ın, aynı adlı kitabında (Postmodern Durum) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar'a ve onları var kılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini ifade etmektedir. Hatta bu kuşkunun yanı sıra aynı şekilde derin bir inançsızlık hali de postmodern durumu ifade eden öğelerden biridir. Endüstri-sonrası-toplumsal yapı bu noktaya ulaşmış, Aydınlanma Çağı 'nda geçerli olan ilkelere duyulan güven yerini derin bir karamsarlığa ve inanmamaya bırakmıştır. Bu inançsızlık durumunda yapılan sorgulamalar aynı zamanda ortaya modernizmin kendini tanımlayışı ile ilgili soruları gündemleştirmiş ve bilginin niteliğinden aklın güvenilirliğine ve bunlara dayalı tüm siyasal projelerin geçerliliğine dair meşruiyet sorununu gündeme getirmiştir. Bazı postmodernist teorisyenlerin de bu durumu uç noktalara götürülüp yepyeni bir çağın adlandırılması olarak ele aldıkları görülmektedir. Ancak daha başka yorumlarda postmodern durum, yepyeni bir çağı ya da dönemi adlandırmaktan çok, asıl olarak modernizm içinde (ya da düzleminde) onun aksiyomatik yapısının geçersizliğinin ortaya konulması ve temel kategorilerinin kuşkuyla karşılanması halini / ya da durumunu dile getirir.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.