Çokgen

Çokgenler

Çokgen, düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan n tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir.

n tane noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan çokgenler ngen olarak adlandırılır; üçgen, dörtgen gibi. Çokgenlerde kenar sayısı kadar köşe vardır.

Tüm kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgene düzgün çokgen denir.

Sınıflandırılması

Çokgenler çeşitli özelliklerine göre belli başlıklarda sınıflandırılırlar.

İçbükey ve dışbükey çokgenler

Çokgenin herhangi bir açısı 180° den büyükse çokgen, içbükey(konkav), tüm açılar 180° den küçükse dışbükey(konveks) olarak adlandırılır.

Özellikler

Aşağıda yazıların hepsi sadece dışbükey çokgenler için geçerlidir.

Açılar

Çokgenin her köşesinde iç açı ve dış açı olmak üzere iki açı bulunur.

Öklid'in alan postulatları

Öklid geometrisinde, kapalı düzlemsel şekillerin alanları pozitif bir sayıdır ve özellikleri üç temel postulatla verilir:

  1. Bir karesel bölgenin alanı, bir kenarının uzunluğunun karesine eşittir.
  2. Eş iki şeklin alanları eşittir.
  3. Bir geometrik şekli oluşturan ayrık parçaların alanlarının toplamı, bütünün alanına eşittir.
Üç adet düzgün çokgen örneği: Düzgün altıgen, eşkenar üçgen ve kare.

Köşegen ve diğer özellikler

Ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. n kenarlı bir çokgende,

Başlıca Çokgenler
Üçgen
Dörtgen
Beşgen
Altıgen
Yedigen
Sekizgen
Dokuzgen
Ongen
Onbirgen
Onikigen
Başlıca Çokgenler
Onüçgen
Ondörtgen
Onbeşgen
Onaltıgen
Onyedigen
Onsekizgen
Ondokuzgen
Yirmigen
Bingen
Onbingen

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.